Langhenkel-Talenter Academie heeft sinds 2010 de Cedeo-erkenning. Deze erkenning is te verkrijgen wanneer meer dan 80% van de opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden is over de dienstverlening van een opleider. Daarnaast biedt de Cedeo-erkenning ook de garantie over actualiteit. De erkenning wordt elke twee jaar opnieuw erkend door elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek te houden.

De Langhenkel-Talenter Academie is in 2010 begonnen met de Cedeo-erkenning en heeft tot heden altijd meer dan voldaan aan de eisen die gesteld worden voor het keurmerk. Uit het laatste onderzoek blijkt dat maar lieft 99,3%(!) van onze opdrachtgevers (zeer) tevreden zijn over onze dienstverlening op het gebied van in company opleidingen, cursussen en trainingen. Bij de open inschrijvingen (niet opdrachtgevers) is 97,9% van onze opdrachtgevers (zeer) tevreden. Verder blijkt uit het onderzoek dat onze opdrachtgevers de Langhenkel-Talenter Academie aanbevelen. Een groter compliment kunnen wij niet krijgen en zijn dan ook erg trots op de onze resultaten en de aanbevelingen.

Cedeo-certificering

Wil je meer weten over Cedeo? Bekijk dan de website.

Klanttevredenheidsonderzoek

 Een referent heeft geen zicht op het trainingsmateriaal
 Alle trainingen zijn incompany uitgevoerd
 Een geïnterviewde geeft het natraject geen beoordeling
 Twee referenten hebben geen zicht op de prijs / kwaliteitverhouding

Onze klanten aan het woord

Wij luisteren naar onze klanten en wij zijn van mening dat dit ook één van de redenen van ons succes is. De hoge tevredenheidsscore komt voort uit het luisteren naar wat onze klanten te zeggen hebben en door daar vervolgens op te acteren. Onderstaand hebben wij enkele quotes opgenomen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

 • Langhenkel springt er echt uit. Zij zijn eerlijk in wat zij wél en niet kunnen bieden.
 • Er is niets op Langhenkel aan te merken. Alles loopt helemaal goed. Zij springen hierdoor boven anderen uit.
 • Langhenkel is goed in het onderhouden van de contacten. Zij bieden inhoudelijk goede trainingen gegeven door enthousiaste docenten. Wij zouden ze zo weer inhuren!
 • Langhenkel beschikt over veel kennis en ervaring. Het voorgesprek is prettig verlopen. Zij hebben moeite gedaan om de juiste trainer bij ons vraagstuk te leveren. Daartoe hebben zij ons profielbeschrijvingen van verschillende trainers voorgelegd zodat wij een juiste keuze konden maken.
 • Wij werden goed uitgevraagd naar onze specifieke organisatievragen. Zij hebben onze beleidsdocumenten opgevraagd om de training daarop aan te kunnen laten sluiten.
 • Aan de deelnemers is voor de start van de training om input gevraagd. Er is voorafgaand aan de training altijd contact met de trainer.
 • Onze deelnemers zijn altijd enthousiast.
 • De trainer had veel kennis en ervaring en hield het tempo erin. Hij kan zich goed inleven en sloot goed aan bij het niveau van de medewerkers. De deelnemers zijn enthousiast over hem.
 • De trainer nam de vrijheid om van het pad af te wijken. Desondanks is de stof goed en gedegen aan de orde geweest. Hij ging goed in op vragen en had zelf veel praktijkervaring. Alle deelnemers hebben hem positief beoordeeld.
 • Ik heb veel nieuwe informatie gehoord en goede tips en adviezen gekregen.
 • De medewerkers van de backoffice van Langhenkel houden continu contact. Zij zitten er bovenop. Ook om de evaluatieformulieren terug te krijgen. Het contact verloopt prettig. Er is zelfs gemeld wie de vervanger zou zijn tijdens een vakantie. Zij zijn betrokken en begaan met onze organisatie.
 • De Langhenkel Groep biedt fijne programma’s die aansluiten bij de praktijk en het werkveld. De trainingen zijn gericht op actuele thema’s.
 • De cursusduur is prima. Sommige onderwerpen worden kort aangestipt en lenen zich voor een eventuele verdieping. Het aanbod is voldoende breed.
 • Naast een stuk theorie worden er ook opdrachten gedaan. Zij bieden veel modellen en er worden acteurs ingezet om rollenspellen te doen. De link met de praktijk wordt daarmee gemaakt, waardoor de stof gaat leven. Ook het huiswerk wordt serieus nagekeken.
 • De docent staat midden in het veld. Hij maakte de opleiding interactief door iedereen bij de opleiding te betrekken.
 • Wij ontvangen regelmatig de opleidingsbrochure. Af en toe trekken zij aan de bel. Zij pakken het goed aan. We worden niet overvoerd.
 • Het contact wordt op een prettige manier onderhouden. Regelmatig vraagt de accountmanager hoe de opleidingen zijn verlopen en of er nog vragen of wensen zijn.
 • In de nieuwsbrieven is er, buiten het aanbod van trainingen, ook aandacht voor actualiteiten. Het cursusaanbod staat dus niet centraal. Dat is prettig.
 • De samenwerking is heel plezierig en de trainingen zijn heel nuttig. Zij bieden ons veel toegevoegde waarde.
 • De opleidingen en trainingen zijn niet goedkoop. Maar wij krijgen waar voor ons geld en hebben het geld er grif voor over. Wij kunnen in de praktijk goed uit de voeten met hetgeen zij leveren.
 • De Langhenkel Groep biedt goede opleidingsprogramma’s die precies aansluiten bij het werkveld. Andere aanbieders leggen vaak het accent op juridische zaken. De prijs is goed in verhouding tot wat zij bieden.