We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar bij onder andere de volgende cursussen en trainingen:

2019


April

(Start)datum Titel Locatie
25 Basistraining Beroepscode voor jeugdzorgwerkers – Trots op je vak! Zwolle
29 Opleiding juridisch beleidsmedewerker Omgevingsrecht (4 weken) Zwolle

Mei

(Start)datum Titel Locatie
6 Opleiding tot consulent Wmo 2015 / Jeugd (2-3 weken) Rosmalen/Zwolle/Utrecht
8 Actualiteitencursus uitkeringsberekening Participatiewet Breukelen
8 Cursus arbeidsre-integratie en statushouders (2 dagen) Breukelen
9 Cursus debiteurenadministratie Zwolle
13 Workshop de boete in de Participatiewet Zwolle
15 Basiscursus terug- en invordering (3 dagen) Breukelen
16 Basiscursus verhaal (2 dagen) Zwolle
21 Cursus jeugdzorg voor professionals binnen het gemeentelijk domein Zwolle
21 Cursus verhaal – berekening van de onderhoudsbijdrage (2 dagen) Rosmalen
23 Basiscursus Wet natuurbescherming Rosmalen
23 Starterscursus voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs (7 dagen) Zwolle
28 Cursus milieueffectrapportage Zwolle
29 Cursus medewerker bezwaar en beroep Utrecht

Juni

(Start)datum Titel Locatie
3 Actualiteitencursus Participatiewet Zwolle
4 Workshop bijstand en belastingen Zwolle
5 Cursus gegevensverwerking Wmo 2015 en Jeugdwet voor financieel-administratieve medewerkers Zwolle
5 Starterscursus Participatiewet (7 dagen) Utrecht
6 Actualiteitencursus Wabo Rosmalen
13 Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders (2 dagen) Zwolle
17 Opleiding tot financieel medewerker uitkeringsadministratie (8 dagen) Zwolle, Rosmalen of Utrecht
17 Cursus Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (2 dagen) Breukelen
18 Cursus beslaglegging voor bewindvoerders Rosmalen
18 Cursus beslagrecht Rosmalen
18 Starterscursus Wmo 2015 (3 dagen) Zwolle
19 Basiscursus Participatiewet voor re-integratieprofessionals Utrecht
25 Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen (2 dagen) Rosmalen
26 Cursus juridische mogelijkheden rondom de bestrijding van woonoverlast Zwolle
27 Workshop fiscaliteiten voor bewindvoerders Rosmalen

Juli

(Start)datum Titel Locatie
2 Cursus beleid maken, beleid schrijven (2 dagen) Zwolle
3 Actualiteiten- en verdiepingstraining poortwachter en Arbowet Rosmalen
8 Workshop Participatiewet – Wie zijn die jonggehandicapten en wat werkt? Utrecht
9 Cursus loonstrookanalyse Participatiewet Zwolle

Augustus

(Start)datum Titel Locatie
27 Basiscursus Wet natuurbescherming Rosmalen
29 Starterscursus Participatiewet (7 dagen) Zwolle

Al onze cursussen en trainingen kunnen op maat in company worden verzorgd. Klik hier om direct een offerte aan te vragen. Ons complete opleidingsaanbod vindt u hier.