We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar bij onder andere de volgende cursussen en trainingen:

2019


Juni

(Start)datum Titel Locatie
13 Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders (2 dagen) Zwolle
17 Opleiding tot financieel medewerker uitkeringsadministratie (8 dagen) Utrecht
17 Cursus Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (2 dagen) Breukelen
18 Cursus beslaglegging voor bewindvoerders Rosmalen
18 Cursus beslagrecht Rosmalen
18 Starterscursus Wmo 2015 (3 dagen) Zwolle
19 Basiscursus Participatiewet voor re-integratieprofessionals (4 dagen) Utrecht
25 Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen (2 dagen) Rosmalen
26 Cursus juridische mogelijkheden rondom de bestrijding van woonoverlast Zwolle
27 Workshop fiscaliteiten voor bewindvoerders Rosmalen

Juli

(Start)datum Titel Locatie
2 Cursus beleid maken, beleid schrijven (2 dagen) Zwolle
3 Actualiteiten- en verdiepingstraining poortwachter en Arbowet Rosmalen
8 Workshop Participatiewet – Wie zijn die jonggehandicapten en wat werkt? Utrecht
9 Cursus loonstrookanalyse Participatiewet Zwolle
17 Verdiepingscursus bijstand en belastingen Zwolle

Augustus

(Start)datum Titel Locatie
5 Opleiding tot consulent Wmo 2015 / Jeugd Zwolle/Utrecht
12 Opleiding tot consulent werk & inkomen Zwolle/Utrecht
12 Opleiding juridisch beleidsmedewerker Omgevingsrecht Zwolle/Utrecht
27 Basiscursus Wet natuurbescherming Rosmalen
29 Starterscursus Participatiewet (7 dagen) Zwolle
29 Starterscursus schuldhulpverlening (7 dagen) Rosmalen

November

(Start)datum Titel Locatie
5 Cursus de Wet langdurige zorg – opfrissing en verdieping (2 dagen) Zwolle

Al onze cursussen en trainingen kunnen op maat in company worden verzorgd. Klik hier om direct een offerte aan te vragen. Ons complete opleidingsaanbod vindt u hier.