Inburgering gaat op de schop. Met deze woorden kondigde minister Koolmees in een kamerbrief eind 2018 aan ingrijpende wijzigingen door te willen voeren in het Nederlandse inburgeringsstelsel. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe wet Inburgering is 1 januari 2021.

De grootste verandering

De gemeenten krijgen de regierol en worden verantwoordelijk voor het inburgeringsproces. In het huidige stelsel ligt de verantwoordelijkheid tot inburgering nog volledig bij de inburgeraar zelf. Gemeenten worden dus verantwoordelijk voor het organiseren van de inburgering en dat is een grote beleidsmatige verandering die vraagt om aanpassing en de vernieuwing van het beleid en de uitvoering bij gemeenten. Zo moeten gemeenten verschillende leerroutes op maat aanbieden. Daarbij wordt ook een hoger taalniveau vereist om beter te kunnen aansluiten bij de arbeidsmarkt. Toeleiding naar werk komt centraal te staan. Er zijn nog meer verantwoordelijkheden waar gemeenten zorg voor moeten dragen zoals een brede intake, persoonlijk plan inburgering en participatie, financieel ontzorgen, participatieverklaringstraject en maatschappelijke ondersteuning.

Er zijn nog onzekerheden over de nieuwe wetgeving, onder andere hoe de financiën geregeld worden. Een recent gepubliceerd onafhankelijk financieel onderzoek laat zien dat het rijk jaarlijks 42,3 miljoen te weinig heeft begroot voor gemeenten om de wet goed uit voeren. Daarnaast zijn er veel reacties gekomen op de wetsconsulatie waar nog aan gewerkt wordt.

Wij helpen u graag

Al met al wordt het voor de gemeenten een grote uitdaging om zich met al deze onzekerheden goed voor te bereiden op de nieuwe wet. Daarom is het belangrijk om als gemeente op tijd te starten met voorbereiden op de nieuwe wet en is het nu al tijd voor actie. De ervaren projectleiders, (beleids)adviseurs en professionals van Langhenkel-Talenter staan de gemeenten graag terzijde tijdens dit proces. In deze publicatie vindt u de belangrijkste informatie over de nieuwe wet inburgering en de mogelijkheden voor gemeenten om de wet goed te implementeren.

Whitepaper Inburgering 2021

Download Whitepaper