Delen:

Afhandelen aanvragen deelname collectieve aanvullende verzekering, Gemeente Helmond.

Vraag klant

Het Werkplein Súdwest Fryslân vroeg Langhenkel-Talenter om hulp bij het aanpakken van de jeugdwerkloosheid in de regio. Ze zochten specifiek naar een projectaanpak met resultaatverplichting gebaseerd op een gedegen methodiek. De doelstelling van Het Werkplein was om binnen twee jaar 120 jongeren aan een reguliere baan, stageplek, werkervaringsplaats of een plek op school te helpen.

Situatieschets

Het slechte economisch klimaat trof de kwetsbare, jonge werkzoekende keihard. Het kabinet stelde extra middelen beschikbaar om de kansen van deze doelgroep op de arbeidsmarkt te vergroten. In diverse arbeidsmarktregio’s zijn actieplannen opgesteld voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. Het Werkplein Súdwest Fryslân zette expertise van buitenaf in om de eigen bedrijfsvoering zo min mogelijk te belasten met dit project. Langhenkel-Talenter schreef een projectvoorstel met daarin de wijze waarop de resultaten gegarandeerd behaald zouden worden door middel van zelf ontwikkelde methodiek.

Aanpak Langhenkel-Talenter

Langhenkel-Talenter heeft een integraal projectteam ingezet. Het team werkt vanuit het principe ‘denken in mogelijkheden’. Zowel de jongere als de werkgever krijgen aandacht en nazorg. Hiermee heeft Langhenkel-Talenter een noodzakelijke vertrouwensband naar beiden gecreëerd en is er sneller duurzame uitstroom gerealiseerd. Zo ontstonden verrassende oplossingen die uitblonken door hun eenvoud. Een resultaat om trots op te zijn.

De succesfactoren:

  • Snelheid, strakke procedures, realistische verwachtingen en een intake binnen 48 uur;
  • Vaststellen realistische vacatures door arbeidsmarktanalyse en begeleiding in de keuze;
  • 80% wordt op deze vacatures uitgeplaatst, 20% door jobhunting op maat;
  • Werkgeversbenadering geïntegreerd met ketenpartners in het werkplein;
  • Actuele kennis van het lokale werkgeversnetwerk;
  • Aanpak realistische belemmeringen werkgever;
  • Inzet van jobcoaching en nazorg voor zowel jongere als werkgever.

Resultaat

Bovengenoemde doelstelling is ruimschoots overtroffen. Het projectteam van Langhenkel-Talenter slaagde erin om in twee jaar 1449 intakes uit te voeren, waarvan 1031 jongeren uit de uitkering zijn gestroomd. Hiervan zijn er circa 750 naar regulier werk begeleid. Het uitstroompercentage was 64%, een uniek hoog percentage in de huidige arbeidsmarkt en het huidige economisch klimaat. Ook bleek de kostenbesparing vele malen hoger dan de investering van Het Werkplein.

De resultaten zijn landelijk opgevallen. Zo kwam het succesvolle project uitvoerig aan bod in Sociaal Bestek (nr 11, nov 2012) en nam het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onze projectaanpak en de resultaten op in de Handreiking Interventies.

Delen:
Top