Delen:

Coronacrisis & mentale vitaliteit

Soms lees je van die artikelen waarbij je direct een koppeling ontdekt naar je eigen vakgebied, of je  eigen persoonlijke ervaringen. In mijn geval was dat een inspirerend artikel van collega en adviseur Jeugd Sanne Wechgelaar, over de effecten van de coronacrisis voor kwetsbare gezinnen en met name de effecten op kinderen. Opeens is die “blik achter de voordeur” er niet meer, met alle mogelijke gevolgen van dien. En hoe ga je daar als Jeugdprofessional mee om?

Die thuissituatie is zo anders dan we gewend zijn, en niet alleen bij kwetsbare gezinnen, maar bij iedereen. De vraag is hoe kwetsbaar zijn wij nu zelf op dat moment, als gezin, als individu? En wat is de impact op ons in de rol van werknemer of als leidinggevende?

In dit artikel wil ik ingaan op de positie van de leidinggevende in het managen op afstand. Hoe motiveer je je mensen, hoe houd je ze vitaal en ook niet onbelangrijk is de vraag waar moet ik nu rekening mee houden voor als we straks in die “nieuwe werkelijkheid” komen. Wat zijn de gevolgen en effecten op medewerkers?

Tussen nu en het nieuwe tijdperk

De coronacrisis is een wezenlijk onderdeel van ons bestaan geworden, plots is het ieders domein binnengeslopen. Als werknemer ben je op jezelf aangewezen, relaties en collega’s ontmoet je hoofdzakelijk alleen maar digitaal. Je hele ritme is weg, geen live contacten met klanten in het land, geen lunches met collega’s op kantoor. Alles gebeurt in je eigen crisiscentrum thuis. Voor de een is dat een combi met het helpen van je schoolgaande kinderen, gedoe over wie vandaag de studeerkamer mag gebruiken, onhandige call’s met je kind op schoot. En die alleenstaande collega, alle ruimte maar geen sparringpartner om even live bij te klagen. Wat betekent deze nieuwe werkelijkheid, wat doet dat met ons als mens en als werknemer. En wat betekent dat voor de manager of leidinggevende?

Flexibiliteit is een kenmerk van een Vitale Organisatie!

Het is niets dan aanpassen, doen wat binnen je mogelijkheden ligt en overleven, meestal figuurlijk maar soms en helaas ook letterlijk. Ik ben van nature een positief ingesteld mens en kijk graag op die manier naar alles wat er gebeurt. Vergaderen via Teams, dat is toch best wel handig. Ik probeer al jaren de tegenstanders van thuiswerken te overtuigen van de voordelen, zoals geen reistijd, geen afleiding vanuit die kantoortuin, kortom veel productiever. Wat mij niet lukte zal deze crisis wellicht voor elkaar krijgen. De CO2 daalt waar je bij staat, in een krant las ik dat de toppen van de Himalaya en de bodem van de Venetiaanse kanalen weer zichtbaar zijn. De milieudoelstelling komt bijna in beeld. Uit elke crisis, zo ook deze valt positieve lering te trekken. Maar laten we de negatieve invloeden niet onderschatten, deze herkennen, erkennen en daar nu al op anticiperen, zodat we de schade kunnen beperken.

Wat doet deze periode met de thuiswerker en de niet-werker? Er zijn verschillende elementen te onderscheiden, zoals de omgeving waar iemand in zit, is die geschikt om in te werken Hoe ziet de werkplek er dan uit? Is die ergonomisch genoeg of gaat dat straks problemen geven? Maar ook, wat worden de nieuwe doelstellingen in deze periode, wat kan wel en wat laten we voorlopig liggen? En last but not least, hoe blijven medewerkers gezond en vitaal?

Een stevige uitdaging en verantwoordelijkheid voor de leidinggevende anno nu. Je hebt wel te garanderen dat het werk grotendeels voortgezet wordt en alle stakeholders tevreden blijven, dat vergt creativiteit en inzet, terwijl ook jij gewoon in die lockdown zat of misschien nog steeds gedeeltelijk net als ieder ander. Naar de medewerkers zal meer dan anders een rol als coach, vertrouwenspersoon en facilitator moeten worden ingenomen. Ook hier is creativiteit en out of the box denken een must.

Wat concrete tips en voorbeelden:

  • Probeer alleen die zaken met z’n allen op te pakken waar je daadwerkelijk invloed op kan uitoefenen. Geen invloed op? Laat het liggen want het geeft niets anders dan frustratie;
  • “Seek first to understand, than to be understood”
    Mensen zitten in een andere positie, onzekerheden spelen een rol en reageren vaak anders dan je gewend bent.  Je ziet medewerkers geen volle werkweek meer op kantoor, maar belt of ziet ze in een digitale meeting. Reageer niet direct en primair op wat er gezegd wordt, maar onderzoek waarom iemand zich zo specifiek uitspreekt en oordeel niet op voorhand. Emoties en de gemoedstoestand van een medewerkers nemen het soms over van de ratio.
  • Wees open en transparant, weet wat er speelt wat verwachten wij van elkaar;
  • Benoem deadlines en geef structuur. Dus begin op tijd, drink koffie, lunch, en stop op tijd;
  • Besef dat we nu meer dan we gewend zijn achter een beeldscherm werken vanuit een vaak minder ergonomische houding;
  • Geef ruimte om het werk zo in te richten en te verdelen dat er ook overdag ruimte is om te ontspannen, liefst in een fysieke vorm. Fysieke inspanning versterkt je mentale welzijn;
  • Contact onderhouden met elkaar is juist nu van ongekend belang. Zorg dat daar ruimte is voor iedereen om zijn of haar verhaal te doen maar zorg voor een positief gevoel om mee af te sluiten. En alleen via Teams of Zoom? Ik dacht het niet, want besef “One size, fits none”;
  • Geef tips en ondersteun waar mogelijk de medewerker als het gaat om zijn of haar eigen welzijn.

Bereid je voor op dat nieuwe tijdperk

De psychische effecten op mensen tijdens deze crisis zijn vergelijkbaar met de effecten tijdens een reorganisatie, waarbij voor werknemers ook onzekerheden een rol spelen. Nu staan we nog in een soort overlevingsstand die gevoed wordt door adrenaline. Het breekpunt zal zijn wanneer we dat nieuwe tijdperk betreden, de adrenaline zakt en we proberen die nieuwe draad weer op te pakken, terwijl we nu al voorspellen dat het niet zo zal worden als het was. Na reorganisaties zijn ook dat vaak de momenten waarop het misgaat, de rek er echt uit is en het ziekteverzuim stijgt. Juist in die fase, waarbij een herstart van de organisatie plaatsvindt, is alle menskracht gewenst. Binnen gemeenten herkennen we dat nog wel na de veranderingen in 2015. Ook toen zagen we een piek in het langdurig verzuim bij medewerkers in het sociaal domein. Met die wetenschap in het achterhoofd zal je als leidinggevende nu al moeten anticiperen. De situatie nu, is het voorportaal van de situatie straks. Investeren in mensen nu zal de loyaliteit, productiviteit en slagkracht die straks nodig is doen groeien. Al met al, een hele uitdaging voor de, veelal zelf ook thuiswerkende manager die ook op zichzelf is aangewezen.

Kansen zien, inspiratie delen en ideeën opdoen? Dat kan want wij bieden de training “Mentale Vitaliteit” zowel als Open Inschrijving aan als in de vorm van een in company. Klik hier voor meer informatie.

Delen:
Top