Delen:

De energietransitie in de stedelijke omgeving

De energietransitie is in volle gang. Waar we nu nog grote energiecentrales hebben, heeft iedereen straks zijn eigen energiecentrale. Dit kunnen zonnepanelen zijn, waarbij de niet gebruikte energie wordt opgeslagen in een opslagsysteem oftewel buurtbatterij (EOS). Een van de speerpunten is het afschaffen van fossiel gassen. Dit betekent dat er wordt gekeken naar andere soorten gassen waar we bijvoorbeeld op kunnen koken.

De energietransitie

Het is een overzichtelijke wereld waarbij de grote energiecentrales worden gezien als een inrichting met een verhoogd veiligheidsrisico. De centrales worden weggestopt in havens of industrieterreinen buiten het bewoonde gebied. De tendens is dat er met de energietransitie meer potentiele risicobronnen bijkomen dichterbij en zelfs in het bewoond gebied. Maar wat betekent dat nou? Is dat dan zo erg? Wat zijn de risico’s? Wat zijn de gevaren als zich een incident voordoet?

Stof tot nadenken

De toepassingen onder de energietransitie zijn nieuw of nog nooit in deze schaal gebruikt. Denk hierbij aan grote aan elkaar gekoppelde accupakketten en waterstof door grote transportleidingen die uiteindelijk het gas tot aan het fornuis brengen. Dat geeft ons stof om over na te denken. We weten nog niet zo goed wat de effecten zijn als er een ongeval plaatsvindt. Is het effectgebied bij een fakkelbrand bij een waterstofleiding groter dan bij een leiding waardoor methaan wordt getransporteerd? En wat is het daadwerkelijke gevaar van een brand in een buurtbatterij in de wetenschap dat de brandweer deze niet op de reguliere manier kan blussen?

Om deze effecten in kaart te brengen heeft de beheergroep van het scenarioboek externe veiligheid mogelijke ongevalsscenario’s stap voor stap door geakkerd. Deze resultaten zijn weergegeven in nieuwe scenariokaarten en zijn te vinden op www.scenarioboekev.nl.

Het relevant congres (Lorenzo aan het woord)

Op 19 november 2019 worden de nieuwe scenariokaarten door mij (Lorenzo Grabijn, beleidsadviseur risicobeheersing bij de brandweer Amsterdam-Amstelland namens Langhenkel-Talenter) en Koen Wiering gepresenteerd op het relevant congres in Amsterdam. Lijkt het je leuk om ook te komen, meld je dan aan!

Delen:
Top