Delen:

De Nieuwe Inburgeringswet

‘Inburgering gaat op de schop.’ Met deze woorden kondigde minister Koolmees in een kamerbrief eind 2018 aan ingrijpende wijzigingen door te willen voeren in het Nederlandse Inburgeringsstelsel. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe wet is twee keer uitgesteld, waardoor deze nu staat op 1 januari 2022. Het doel van de wet is nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen in de samenleving. De inburgeraar leert op een zo hoog mogelijk niveau Nederlands en start vanaf dag één met participatie. Einddoel is volledige zelfredzaamheid, het liefst via betaald werk.

De regierol bij gemeenten

Gemeenten krijgen de regierol en worden verantwoordelijk voor het inburgeringsproces. In het huidige stelsel ligt de verantwoordelijkheid tot inburgering nog volledig bij de inburgeraar zelf. Gemeenten worden dus verantwoordelijk voor het organiseren van de inburgering en dat is een grote verandering die vraagt om aanpassing en vernieuwing van zowel beleid als uitvoering bij gemeenten. Er moeten drie verschillende leerroutes aangeboden worden: de B1-route, Onderwijsroute en Zelfredzaamheids-route. Veel gemeenten zijn al ver met voorbereiding van de inkoop hiervan.

Houd overzicht op alle verantwoordelijkheden met onze checklist Inburgering

In de nieuwe wet wordt een hoger taalniveau (van A2 naar B1) vereist om beter te kunnen aansluiten bij de arbeidsmarkt. Toeleiding naar werk komt centraal te staan. Er zijn nog meer verantwoordelijkheden waar gemeenten zorg voor moeten dragen zoals een brede intake, persoonlijk plan inburgering en participatie, financieel ontzorgen, module arbeidsmarktparticipatie, participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding. De nieuwe wet vraagt dus veel inzet van gemeenten. Wil je door de bomen het bos blijven zien? Maak gebruik van onze gratis checklist om af te vinken wat je als gemeente al hebt geregeld en krijg overzicht in wat er nog moet gebeuren.

Opleiding voor inburgeringsconsulenten

Ook zorgt de opzet van het nieuwe stelsel ervoor dat er nieuwe uitvoerders klaargestoomd moeten worden. De nieuwe inburgeringsconsulent moet in staat zijn om goed aan te sluiten bij de behoeften van de inburgeraar. Moet kunnen ontzorgen én op termijn ook weer los kunnen laten als de inburgeraar dat zelf kan. Langhenkel-Talenter heeft in co-creatie met Workconnection een training ontwikkeld om de inburgeringsconsulenten hierop voor te bereiden

Delen:
Top