Delen:

De Wet Kwaliteitsborging treedt in 2021 in werking. Wat gaat er veranderen?

Op 1 januari 2021 treedt de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) voor het Bouwen in werking. Dat betekent dat het toezicht in de bouw op een andere manier georganiseerd wordt. De wet beoogt een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument, het stimuleren van kwaliteitsverbetering en het terugbrengen van faalkosten. Wat gaat er veranderen en wat zijn de gevolgen?

Kern van de nieuwe wet

De kern van de nieuwe wet is dat onafhankelijke kwaliteitsborgers er op toezien dat er voldaan wordt aan de bouwtechnische voorschriften in het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL). De rol van de gemeente ten aanzien van het toetsen van de bouwplannen aan het omgevingsplan en -veiligheid blijft ongewijzigd. Het Bouw- en Woningtoezicht, zoals gemeenten dat nu uitvoeren, verschuift dus naar de marktpartijen.

Taken kwaliteitsborging

Grofweg gaan de taken van de kwaliteitsborger er als volgt uit zien:

  • Voorafgaand aan de bouw stelt de kwaliteitsborger op basis van een risicobeoordeling een borgingsplan vast. Hierin is vastgelegd welke zaken verder uitgewerkt moeten worden, welke informatie nog moet worden aangeleverd en welke punten extra aandacht vragen om te kunnen voldoen aan de bouwtechnische voorschriften.
  • Tijdens de bouw ziet de kwaliteitsborger er op toe dat voldaan wordt aan de bouwtechnische voorschriften.
  • Bij de oplevering verstrekt de kwaliteitsborger een verklaring, waar in staat dat voldaan is aan alle voorwaarden. Alleen met deze verklaring kan het bouwwerk in gebruik genomen worden.

De aansprakelijkheid voor gebreken bij de oplevering komt bij de aannemer te liggen. In contracten tussen aannemers en professionele opdrachtgevers (waaronder gemeenten en provincies) mag van deze regels worden afgeweken. Bij overeenkomsten met niet-professionele opdrachtgevers is dit niet toegestaan.

Bouwwerken

Tot slot wordt er in 2021 begonnen met bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1. Dat zijn bijvoorbeeld woningen (niet appartementen), bedrijfshallen en kleine infrastructurele werken. Na een evaluatieperiode van 3 jaar wordt er besloten of er ook hogere gevolgklassen onder de Wkb komen te vallen.

Langhenkel-Talenter en de Wet Kwaliteitsborging

Bij Langhenkel-Talenter spelen we in op de veranderingen als gevolg van de Wet Kwaliteitsborging. Bent u gemeente of kwaliteitsborger? Dan vertellen we u graag meer over wat de Wkb voor u betekent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Toon Papelard via tpapelard@langhenkel-talenter.nl of 06-51992910.

Delen:
Top