Delen:

Verandering in 2020 #2: Wrna

De wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wrna)

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Hierdoor verandert er veel voor alle ambtenaren. Onderstaand lichten we de grootste veranderingen en behouden punten toe.

Wat verandert er door de Wrna?

Van vaste aanstelling naar arbeidsovereenkomst
Ten eerste, alle ambtenaren stappen over van een eenzijdige aanstelling naar een arbeidsovereenkomst, net als werknemers in het bedrijfsleven. Daarnaast moet de arbeidsovereenkomst in december ondertekend worden, de arbeidsvoorwaarden veranderen niet.

Proeftijd
In het nieuwe jaar wordt een proeftijd ingevoerd. Verder is het goed om te weten is dat een medewerker binnen de proeftijd met onmiddellijke ingang mag worden ontslagen. Het normale ontslagrecht geldt na de proeftijd.

Beëindiging dienstverband en ontslag
Een arbeidsovereenkomst kan pas worden beëindigd na toestemming van het UWV of de kantonrechter. Daarnaast worden ontslagzaken met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2020 op basis van de nieuwe ontslagregels afgehandeld. Ontslag is alleen mogelijk als daar een redelijk grond voor is en meestal alleen via het UWV of de kantonrechter. Verder moet de kantonrechter moet vooraf toestemming geven. De gronden voor ontslag blijven nagenoeg hetzelfde.

Cao’s in plaats van rechtspositieregelingen
De wet op de Cao is op 1 januari 2020 direct van toepassing. Hierdoor wordt de manier waarop collectieve arbeidsvoorwaarden tot stand komen gewijzigd. Hierdoor kunnen sociale partners bij de overheid (binnen de gestelde kaders) zelf de keuze maken waarover en met wie ze een cao sluiten.

Rechtsbescherming
Medewerkers hebben en behouden rechtsbescherming, echter komt er wel een wijziging in. Wanneer een medewerker er niet uitkomt met de werkgever dan is het aan de kantonrechter om een onafhankelijk oordeel te vellen.

Nieuwe ambtenaren
Tot slot, door de nieuwe wet vallen meer werknemers onder de definitie ‘ambtenaar’ of ‘overheidswerkgever’. Deze definities zijn gewijzigd in de nieuwe Ambtenarenwet.

Wat blijft er gelijk?

De Wrna zorgt voor veel wijzigingen, maar er blijven ook een aantal zaken gelijk. Onderstaand vind je de belangrijkste punten die gelijk blijven.

Materiële arbeidsvoorwaarden
Ten eerste, het salaris, de eindejaarsuitkering of vakantie-uren veranderen niet door de nieuwe wet. Deze kunnen, net als nu, wel veranderen door Cao-afspraken tussen werkgevers en vakbonden.

Bijzondere status
Tot slot, de bijzondere status verandert niet. Ambtenaren blijven ambtenaren en ze werken voor het publieke belang. De Ambtenarenwet blijft, net als het integriteitsbeleid. Medewerkers mogen bijvoorbeeld nog steeds niet zomaar geschenken aannemen. Ze behouden de geheimhoudingsplicht. En behouden de plicht om nevenfuncties te melden.

Meer weten over de veranderingen in 2020?

De Wrna is niet de enige wijziging binnen het sociaal domein en het ruimtelijk domein. Wil je meer lezen? Bekijk dan onze nieuwspagina. Of volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen en het laatste nieuws.

Delen:
Top