Aan de inhoud van alle webpagina’s van Langhenkel-Talenter is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan Langhenkel-Talenter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Langhenkel-Talenter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van Langhenkel-Talenter bevinden zich links naar externe websites. Langhenkel-Talenter is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Langhenkel-Talenter en op het eigen logo en merknaam rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Langhenkel-Talenter. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Langhenkel-Talenter.

Algemene voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden van Cohedron.

Privacy en gebruikersvoorwaarden

Privacyverklaring Langhenkel-Talenter

Wie zijn wij?

Dit is de privacyverklaring van Langhenkel-Talenter (Herculesplein 88, 3584 AA Utrecht) waarin wij uitleggen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom we dat doen. Daarnaast leggen we uit hoe jij ons kunt bereiken als je vragen hebt over de wijze waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens of als je gebruik wilt maken van één van jouw rechten onder de privacywetgeving.

Waarom gebruiken we persoonsgegevens?

Langhenkel-Talenter verwerkt persoonsgegevens om goede uitvoering te geven aan de gesloten overeenkomst tussen jou en Langhenkel-Talenter, of om een overeenkomst aan te bieden.

Langhenkel-Talenter gebruikt daarnaast de persoonsgegevens van haar bezoekers op de website voor de afhandeling van het bericht van de bezoeker dat via het contactformulier op de website verzonden kan worden.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

De volgende persoonsgegevens worden door Langhenkel-Talenter verzameld, gebruikt en bewaard:

Contactgegevens, dat wil zeggen: naam, e-mailadres en telefoonnummer en alle overige gegevens die je achterlaat in het bericht.

Het gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer of mobiele toestel wordt geplaatst, zodra je de website van Langhenkel-Talenter bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op jouw computer over te brengen en bevatten, behoudens het IP-adres geen persoonsgegevens van jou. Als bezoeker van onze website krijg je jouw eigen, unieke cookies die alleen kunnen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan jou heeft toegewezen. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Langhenkel-Talenter gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • Functioneel doeleind: Met cookies bewaart onze website jouw instellingen, zodat je bijvoorbeeld, bij een nieuw bezoek aan onze website, niet opnieuw jouw inloggegevens in hoeft te voeren.
  • Statistisch doeleind: Langhenkel-Talenter gebruikt cookies om de website te analyseren en te optimaliseren. Via deze cookies houdt Langhenkel-Talenter bij hoe jij de website gebruikt, bijvoorbeeld hoe lang de website is bezocht. Voor deze statistieken maakt Langhenkel-Talenter gebruik van Google Analytics. Langhenkel-Talenter vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom heeft Langhenkel-Talenter een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Je kunthet privacybeleid van Google vinden op haar website. Langhenkel-Talenter deelt geen IP-adressen, of andere persoonsgegevens met Google.
  • Langhenkel-Talenter maakt ook gebruik van webbakens. Webbakens, ook wel clear gif-technologie of actie-tags genoemd, worden gebruikt om de cookies op onze site te bezorgen. Deze technologie is een hulpmiddel dat Langhenkel-Talenter gebruikt om statistieken samen te stellen over het gebruik van de webpagina’s van Langhenkel-Talenter.
  • Tracking doeleinden:Wonderkind

Langhenkel-Talenter maakt gebruik van trackingcookies om jouw surfgedrag te analyseren. Aan de hand van deze analyse kan Langhenkel-Talenter jou advertenties en informatie tonen die op jouw voorkeuren zijn afgestemd. Langhenkel-Talenter meet tevens de interactie met deze advertentie. Om deze tracking mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de diensten van Wonderkind. Wonderkind is een partij die gespecialiseerd is in het trackingproces. Je kunt de privacyverklaring van Wonderkind hier lezen. Tracking cookies worden uitsluitend na jouw toestemming geplaatst.Google
Op de website van Langhenkel-Talenter wordt, met behulp van Google, jouw surfgedrag geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse kan Langhenkel-Talenter advertenties en informatie tonen die op jouw voorkeuren zijn afgestemd. Langhenkel-Talenter meet tevens de interactie met deze advertenties. Lees hier het beleid van Google. Trackingcookies worden uitsluitend na jouw toestemming geplaatst.

Indien je cookies wilt verwijderen of nieuwe cookies wilt weigeren, kun je hiervoor aanpassingen aanbrengen in de instellingen van jouw browser. De instructies voor deze acties kun je vinden onder ‘Help’. Het verwijderen/wijzigen van cookies kan gevolgen hebben voor de functionaliteit van de website. Heb je op meerdere apparaten cookies verzameld, en wens je deze allemaal te verwijderen dan dient dit op elk afzonderlijk apparaat te gebeuren.

Wanneer en met wie delen we persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens, behoudens jouw voorafgaande toestemming niet met derden.

Wat doen we aan de beveiliging van uw gegevens?

Langhenkel-Talenter heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Langhenkel-Talenter streeft er naar om zoveel mogelijk gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Als er toch gegevens buiten de EER worden verwerkt, bijvoorbeeld door een dienst uit de USA (de Verenigde Staten), dan neemt Langhenkel-Talenter de nodige maatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Jij kunt jouw persoonlijke gegevens en de contactgegevens die je op de site hebt verstrekt, nazien en laten verwijderen door een verzoek hiertoe in te dienen bij de functionaris gegevensbescherming van Langhenkel-Talenter. De contactgegevens van deze functionaris staan onderaan deze privacyverklaring vermeld.

Wijzigingen

Langhenkel-Talenter behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Je vindt steeds de meest recente versie van de privacyverklaring op onze website.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of de wijze waarop Langhenkel-Talenter jouw gegevens registreert en verwerkt, dan kun je contact met ons opnemen per e-mail via privacy@langhenkel-talenter.nl of door een brief te sturen naar Langhenkel-Talenter, t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, postbus 2872, 3500 GW Utrecht. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je het niet eens bent met de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Wet huis voor klokkenluiders

Conform de Wet Huis voor Klokkenluiders kunt u via privacy@langhenkel-talenter.nl onze Klokkenluidersregeling opvragen.