Delen:

Duurzaamheid, wat houdt het nou precies in?

Tegenwoordig is er nog veel verbijstering en onwetendheid over de term duurzaamheid. Het is een enorm brede term, en iedereen heeft er een idee bij, maar wat houdt het precies in? De kennis omtrent dit paraplubegrip groeit natuurlijk wel, maar er zijn nog veel misvattingen. Alhoewel de urgentie van duurzamer leven steeds duidelijker wordt, en een concreter geluid krijgt, ontbreekt het nog aan een behapbaar begrip rondom de uitvoering ervan. Zo heeft het kabinet op 28 juni het Klimaatakkoord gepresenteerd en zijn we nationaal begonnen met de uitvoering. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. We snappen allemaal dat broeikasgassen en fossiele brandstoffen vervuilend zijn en dat er winst te behalen valt uit zonnepanelen. Desalniettemin zwerven er nog misleidende denkbeelden rond.

Stikstofcrisis

Recentelijk was er in de media te lezen dat het onbegrip over de stikstofcrisis voortkomt uit het gebrek aan feitelijk, gemeten bewijs dat stikstof de Nederlandse natuur benadeelt. Maar als je het even Googlet wordt het al vrij snel duidelijk. Er zijn namelijk allerlei wetenschappelijk bronnen te vinden die aangeven dat dit probleem al sinds de jaren 70 speelt.  Het is dus al jaren bekend dat de stikstof problematiek een enorm maatschappelijke impact heeft, waar al normen voor zijn opgesteld.

Ter informatie: de term stikstof wordt als verzamelnaam gebruikt. De term heeft betrekking op een verzameling chemische verbindingen met het atoom stikstof (N) die in geoxideerde vorm stikstofoxiden heten en in gereduceerde vorm ammoniak (bron: RIVM). Zo heeft Alterra, een instituut van Wageningen University & Research, een onderzoeksrapport opgesteld in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. De opdracht luidt letterlijk: “Effecten van Ammoniak op de Nederlandse Natuur”.

Klimaatcrisis

Nu er massaal steeds meer bewustzijn is rondom duurzaamheid en de kwesties zoals de stikstofcrisis, ontstaat de volgende vraag: wat kunnen we nou zelf doen om de wereld een tikkeltje meer te verduurzamen? Om aan dit soort kwesties invulling te geven is er een groeiende wereld aan tools en hulpmiddelen. Voorbeelden zijn concepten zoals Crade-to-Cradle, de CO2 monitor en de bekende carbon- en water footprint. Dit laatste wordt gedefinieerd als de totale emissie veroorzaakt door een individu, event, organisatie of product (meer informatie) Ook zijn er voor de inkoop van producten en diensten diverse keurmerken en klimaatlabels. Al deze tools en hulpmiddelen zijn gericht op het verduurzamen van deelaspecten zoals handel, werkomstandigheden, grondstoffen en energie. Tegenwoordig bestaan er ook duurzame dorpen, Tiny Forests op daken en klimaatbomen. En heb je wel eens van de Kledingbibliotheek, of ‘the fashion library’ gehoord? Bij deze. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden! De grote vraag is: waar te beginnen en hoe kan jij nou iets betekenen als individu?

Meer weten over duurzaamheid?

Daar wil ik in de aankomende blogs aandacht aan geven. Aan bod komen onderwerpen zoals verduurzaming van je woning, de energietransitie, circulariteit, duurzame mode, en initiatieven zoals Fairtrade-gemeenten en groene schoolpleinen. Want eigenlijk hebben we al oplossingen voor de crisis, maar is het nu een kwestie van uitvoering. Ik neem jullie de komende tijd graag mee in mijn bevindingen, later meer!

Delen:
Top