Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem dat steeds meer erkend wordt. Helaas is er geen eenvoudig, eenduidig antwoord op hoe eenzaamheid te bestrijden is. Is uw gemeente ook op zoek naar een juiste aanpak, maar komt u er niet uit? De adviseurs van Langhenkel-Talenter helpen u graag op weg!

Eenzaamheid als vraagstuk

De negatieve gevolgen van eenzaamheid uiten zich enerzijds in psychische klachten zoals depressie en cognitieve achteruitgang. Anderzijds brengt eenzaamheid ook gezondheidsrisico’s met zich mee in de vorm van beroertes, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Vanuit het professionele veld is er (gelukkig) dan ook brede aandacht voor het probleem en ook steeds meer voor de jongere doelgroep.

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de Nationale Coalitie Eén tegen eenzaamheid opgezet. Ook vanuit de samenleving worden veel initiatieven genomen. Het vormen van beleid op dit onderwerp en het inbedden van de uitvoering binnen de gemeente kan een hoofdbreker zijn, vooral omdat er geen simpel antwoord bestaat. Hiervoor is kennis en samenwerking noodzakelijk.

Domein overstijgende aanpak

Adviseurs van Langhenkel-Talenter hebben onderzoek gedaan naar de sociaal-ruimtelijke samenwerking. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat er kansen liggen met betrekking tot dit vraagstuk. Om de inwoner goed te kunnen voorzien in haar behoeften is het nodig om integraal te werken. De woon- en leefomgeving is belangrijk voor inwoners. Dit kan op een positieve manier ingezet worden om meer verbondenheid te creëren. Onder andere de Omgevingswet zet deuren open om met elkaar de verbindende factor op te zoeken.

Gemeenten hebben een visie, professionals hebben de kennis en kunde en inwoners zorgen voor inzet en omkijken naar elkaar. Laten we niet alleen staan in de aanpak van eenzaamheid, maar elkaar opzoeken en versterken. Gemeenten, organisaties en inwoners, maar ook het sociaal en ruimtelijk domein. De zakelijke opdrachtgeverrol vanuit het ruimtelijk domein kan de professionals uit het sociaal domein versterken. Laten we bovenal kennis en expertise voor op stellen. Daar kunnen we op bouwen!

Het verbinden van beide domeinen is momenteel voor initiatiefnemers en betrokken partijen nog een zoektocht. De bouwstenen liggen klaar, de stip op de horizon is helder, maar de brug moet nog gebouwd worden. Samen kunnen we een vuist maken tegen eenzaamheid. Er is lef nodig. Durf jij?

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de resultaten van ons onderzoek? Lees dan onderstaande whitepaper over eenzaamheid.

Ben je geïnteresseerd in een domein overstijgende aanpak van eenzaamheid voor jouw gemeente? Neem voor meer informatie en de mogelijkheden contact op met slimonard@langhenkel-talenter.nl / 06-139 318 39.

Whitepaper: Eenzaamheid

Download: Whitepaper

Theoretisch kader: eenzaamheid

Download: Theoretisch kader