Delen:

Future Groep acquireert De Langhenkel Groep

— PERSBERICHT —
Utrecht, Future Groep – bestaande uit de werkmaatschappijen Talenter, PLANgroep, PLANgroep Financial Services, OBIN, Human Capital Group, Social Impact Finance en Future Communication – neemt De Langhenkel Groep over. De Langhenkel Groep heeft vestigingen in Zwolle, Rosmalen en Gouda en is al meer dan 25 jaar actief met de inzet van vakspecialisten op academisch en HBO-niveau binnen overheden, gemeenten, verzekeraars, woningcorporaties, stichtingen en zorgorganisaties.

Op dit moment zijn er ruim 350 medewerkers werkzaam bij De Langhenkel Groep, waarvan het overgrote deel in vaste dienst is. De organisatie heeft haar dienstverlening op het gebied van personele ondersteuning en opleidingen ondergebracht in een zestal labels waaronder het sociaal domein, ruimte, advies en wonen. De Langhenkel Groep is actief op onder andere de vakgebieden werk & inkomen, wonen, maatschappelijke ondersteuning, zorg en ruimtelijke ordening.

Uniek onderdeel van de filosofie van De Langhenkel Groep is dat zij intensief investeert in kennis en vaardigheden. Dit doet zij enerzijds door middel van uitgebreide trainee-programma’s, anderzijds door het verzorgen van opleidingen, cursussen, trainingen en veranderingstrajecten binnen een breed scala van vakgebieden. Sinds 1990 schoolt Langhenkel Opleiding & Training jaarlijks zo’n 6.000 cursisten bij, tevens worden eigen medewerkers doorlopend bijgeschoold.

De activiteiten van De Langhenkel Groep sluiten goed aan op die van Talenter (onderdeel van Future Groep). Talenter is een fullservicebureau voor lokale overheden, in met name het sociaal en fysiek domein. Tot de opdrachtgevers van Talenter behoren gemeenten, provincies, waterschappen, ZBO’s en instellingen voor zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Talenter is voor hen sinds jaar en dag een vertrouwde kennispartner met expertise binnen de sociale zekerheid, de zorg, de maatschappelijke dienstverlening, de jeugdzorg, het onderwijs, de arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening, wonen, milieu en leefbaarheid.

Jeroen Ekkel, CEO van Future Groep: “Graag wil ik benadrukken dat ik de heer Langhenkel erkentelijk ben voor het vertrouwen dat hij heeft in onze groep als nieuwe eigenaar van het door hem opgerichte bedrijf. De directie en het management van Future Groep kijken ernaar uit om de nieuwe collega’s van De Langhenkel Groep te verwelkomen binnen onze organisatie. Het bundelen van de krachten tussen Talenter en De Langhenkel Groep beschouwen wij niet alleen als een hele mooie ontwikkeling voor Future Groep, maar vooral voor onze opdrachtgevers die we hiermee nog beter van dienst kunnen zijn.”.

Ekkel vervolgt: “Met de overname van De Langhenkel Groep geven wij verdere invulling aan onze buy en build strategie, gesteund en geholpen door onze grootaandeelhouder Argos Wityu als meedenkende en ondernemende private equity groep. Wij zullen stapsgewijs verder werken aan de sterke groei die Future Groep het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Voortdurende innovatie, gericht op optimale dienstverlening en partnerschap voor onze opdrachtgevers, staat hierbij centraal.”.

Jan Langhenkel, algemeen directeur van De Langhenkel Groep: “Met de Future Groep heeft Langhenkel een partij gevonden die in meerdere opzichten erg goed aansluit op de expertises die we in de loop der jaren hebben opgebouwd. We hebben er vertrouwen in dat onze medewerkers in de nieuwe organisatie goed tot hun recht zullen komen en dat door het bundelen van de krachten de wensen en behoeften van klanten nog beter kunnen worden ingevuld.”.

— EINDE PERSBERICHT —

Delen:
Top