Langhenkel-Talenter is al bijna 30 jaar actief op de terreinen werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning, zorg, wonen, omgevingsrecht en onderwijs. Binnen deze werkterreinen houden wij ons onder andere bezig met detachering, het verzorgen van opleidingen, cursussen en trainingen en het geven van advies.

Op deze pagina kunt u verschillende gratis praktijktools bestellen. Als u hieronder aanvinkt welke tools u wilt ontvangen, hoeveel exemplaren u wenst en het bestelformulier invult, dan sturen wij u de praktijktools kosteloos toe.

-

 • Checklist heffingskortingen 2019

 • Prijs: 0,00 €
 • NORMENKAART PARTICIPATIEWET JULI 2019

 • Prijs: 0,00 €
 • Schema procedure Wmo en begrippen Wmo en Jeugdwet

 • Prijs: 0,00 €
 • Praktijkkaart Vermogensvaststelling Participatiewet 2019

 • Prijs: 0,00 €
 • Financiële regelingenwijzer voor de zorgprofessional 2019

 • Prijs: 0,00 €
 • De scan inkomensaanvulling voor minima ten behoeve van participatieprofessionals 2019

 • Mensen met een laag inkomen hebben meer kans op schulden, met alle mogelijke gevolgen van dien. Preventie is een effectief middel om deze problemen te voorkomen. Vaak maakt men geen gebruik van allerhande voorzieningen die openstaan. Deze tool van Langhenkel Sociaal Domein biedt participatieprofessionals in bijvoorbeeld gemeenten, sociale (wijk)teams en bij zorgaanbieders en zorgkantoren een handig overzicht van de beschikbare voorzieningen, waardoor mensen met een laag inkomen snel op het juiste spoor kunnen worden gezet.
 • Prijs: 0,00 €
 • De scan inkomensaanvulling voor minima ten behoeve van bewindvoerders 2019

 • Deze tool geeft bewindvoerders een overzicht van allerhande voorzieningen die openstaan om inkomen voor hun cliënten te genereren.
 • Prijs: 0,00 €
 • Sanctiewijzer - Bestuurlijke boete onder de Participatiewet

 • Een handig stroomschema over de boete uit de Participatiewet.
 • Prijs: 0,00 €
 • De taaleis in de Participatiewet

 • De tool voor iedereen die met de uitvoering van artikel 18b van de Participatiewet te maken heeft.
 • Prijs: 0,00 €
 • Controlelijst belastingaanslagen Participatiewet

 • Wat is de oorzaak van een belastingaanslag bij een bijstandsgerechtigde? Met deze gratis tool weet u het zo.
 • Prijs: 0,00 €
 • Maatregelwijzer Participatiewet

 • Een handig overzicht van de geüniformeerde maatregelen van artikel 18 van de Participatiewet.
 • Prijs: 0,00 €
 • Communicatiewijzer vraagverdieping en zelfredzaamheid

 • Enerzijds een communicatie-tool voor iedereen die in werk- en privé-contacten te maken krijgt met belemmerende overtuigingen, passiviteit, het afschuiven van de verantwoordelijkheid, en het ongeloof in werkbare veranderingen. En anderzijds een handige tool voor professionals binnen het sociale domein, die verantwoordelijk zijn voor de brede uitvraag en de beslissing over de inzet van collectieve en/of individuele voorzieningen.
 • Prijs: 0,00 €
 • Agressiewijzer

 • Deze tool geeft een schematisch overzicht van verschillende soorten agressief gedrag, de reacties die dat (fysiek) oproept en tips om hiermee om te gaan.
 • Prijs: 0,00 €
 • Checklist kostendelersnorm Participatiewet (PW) voor gemeenten

 • Deze checklist geeft uitsluitsel of de kostendelersnorm uit de Participatiewet al dan niet van toepassing is in een bepaalde situatie.
 • Prijs: 0,00 €
 • Privacywijzer

 • Deze wijzer geeft inzicht in de voorwaarden voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en de rechten die daarbij gelden.
 • Prijs: 0,00 €
 • Omgevingswijzer

 • Op deze wijzer staan de wetten die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden ingetrokken of gewijzigd met de belangrijkste bijbehorende instrumenten en regelingen. Ook het nieuwe instrument of de nieuwe vindplaats onder de Omgevingswet is opgenomen.
 • Prijs: 0,00 €
 • Bestelgegevens