Delen:

Vlaardingen bewijst met nieuwe sporthal dat duurzaam investeren loont

Vol trots werd begin dit jaar in Vlaardingen de nieuwe sporthal ‘Erasmushal’ geopend die volledig energieneutraal opereert. De sporthal is ‘nul op de meter’, gasloos en de energie wordt opgewekt door de zonnepanelen die als een deken op het dak gelegd zijn. Van de oude vloer van de sporthal zijn meubels gemaakt, die eveneens weer een bestemming hebben gekregen in de horecagelegenheden rondom de sporthal.

 

Erasmus sporthal
Schetsen van de vernieuwing in de wijk ’Westwijk’

Samen langer thuis

De sporthal is onderdeel van de vernieuwing van de wijk ‘Westwijk’, onderdeel van de Woonvisie tot 2030. Er worden woningen gerenoveerd, gesloopt en nieuwe huizen gebouwd als onderdeel van een nieuw wooncomplex. Het wooncomplex sluit aan bij de woondroom ‘Samen langer thuis’. De gelijkvloerse driekamerwoningen richten zich op de doelgroep 55 jaar en ouder. De verhuizing van deze nieuwe huurders leverde een goede doorstroom op aan eengezinswoningen in Vlaardingen. De bewoners zijn sociale en actieve 55-plussers die elkaar graag een helpende hand bieden. Ze krijgen de ruimte en ondersteuning om samen een fijne, veilige leefomgeving van te maken. De sporthal ‘Erasmushal’ wordt gezien als het icoon van de Westwijk en fungeert een centrale rol in de wijk.

Toen we vroegen naar het succes van dit project werd al gauw gewezen naar de samenstelling van een creatieve integrale werkgroep die bemand werd door professionals met verschillende gemeentelijke én externe achtergronden.  “Op die manier kijk je sneller vanuit verschillende perspectieven naar zo’n aanlooptraject en kan je echt een gedegen stedelijke visie vormen”, aldus senior accountmanager Sport Olaf van Erne.

Actieplan: Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden

De aanbesteding van de energie neutrale sporthal was een van de eerste grootschalige projecten die onder de noemer van het ‘actieplan Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden’ viel. Het actieplan MVA is een initiatief van de gemeenten Schiedam, Maasluis en Vlaardingen gericht op de aandacht voor de herkomst, samenstelling en hergebruik van producten en grondstoffen. De opdracht voor het een energieneutraal centrumplan is met een niet-openbare Europese aanbesteding in de markt gezet. De marktpartijen hebben met uiteenlopende oplossingen invulling geboden aan de energieprestatie-eis van het complex. Het plan van de winnende partij is opgezet vanuit de passief-huis-methode en het principe van full-electric. De bouw heeft 2 jaar geduurd.

Senior accountmanager Sport Olaf van Erne bij de ingang van de Sporthal

Qua financiering is in het eerste jaar gebruik gemaakt van het fiscale voordeel sportbesluit uit 2005. Toen dat stopte is in het tweede jaar gebruik gemaakt van het convenant met het Rijk als onderdeel van het actieplan MVA, de subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ van het ministerie van VWS en lokale gelden vanuit de gemeenteraad van Vlaardingen. Van Erne: “Het is fijn dat er dit soort subsidieregelingen bestaan voor de stimulering van de bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Ik heb de eer gehad om er zelf aan mee te schrijven. Tijdens de bouw was er een enorme stijging van bouwkusten, dus binnen budget blijven was überhaupt al een grote uitdaging”.

Accountmanager van Erne geeft aan dat het bouwen van een hal die voldoet aan de sport- en onderwijseisen een grote uitdaging is. “Een eis van het onderwijs is bijvoorbeeld de luchtkwaliteit. De eisen hiervan hebben we overgenomen van ‘Frisse scholen’. Middels een beheersysteem is de lucht kwaliteit zichtbaar gemaakt in de ontvangsthal. Hier zie je ook de opbrengsten en gebruik van energie, evenals het CO2 gehalte in de zaal”.

Een hypermoderne sporthal voor verschillende doelgroepen

Sinds begin dit jaar maken primair- en voortgezet onderwijs, verschillende sportverenigingen en de buurtverenigingen gebruiken van de hypermoderne sporthal. “De hal kan door het uitschuiven van twee scheidingswanden in drieën opgedeeld worden om zo veel mogelijk mensen van de faciliteiten gebruik te laten maken.” legt van Erne uit. Een ander opmerkelijk detail is dat de vloeren zo zijn aangelegd dat deze lichtelijk meebewegen op de bewegingen van de sporters. Vol trots vertelt van Erne dat op die manier de druk op de enkels en knieën verminderd wordt met uiteindelijk een lagere kans op blessures als gevolg.

Erasmus sporthal vloer
De bouw van de dempende vloer van de sporthal (22 milimeter hardhout)

Vlaardingen bewijst hiermee dat investeren in duurzame sportfaciliteiten op alle verschillende manieren van waarde kan zijn; voor het milieu, de kwaliteit van de sportzalen, lagere kans op blessures bij sporters én de leefbaarheid van de wijk.

“Duurzaam verenigen betekent, dat bij alle activiteiten wordt gestreefd naar optimale winst voor mens, milieu én clubkas”.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de duurzame sporthal in Vlaardingen kunt u contact opnemen met senior-adviseur Sport en Bewegen Olaf van Erne (olafvanerne@gmail.com)

Delen:
Top