Delen:

In strijd tegen eenzaamheid

Is een strijd nodig?

Wist je dat 40% van de mensen in Nederland zich in enige mate eenzaam voelt? En dat niet alleen ouderen, maar ook jongeren zich steeds vaker eenzaam voelen? Door toenemende digitalisering en individualisering wordt het risico op een isolement steeds groter. Om eenzaamheid tegen te gaan is het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport gestart met een nieuwe programma genaamd: ‘EenTegenEenzaamheid’. Voor het nieuwe programma zijn de krachten van verschillende nationale programma’s zijn gebundeld.

Eenzaamheid en de gevolgen voor de gezondheid

Laat mensen gewoon eenzaam zijn! Wat voor gevolgen brengt eenzaamheid nou met zich mee? De gevolgen zijn vergaand en drukken daarmee op het collectieve welzijn. Eenzaamheid brengt diverse gezondheidsrisico’s met zich mee en bedreigt de kwaliteit van leven. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen twee gevolgen: psychische klachten, zoals depressie en verslavingen; en lichamelijke klachten, zoals beroertes en hart- en vaatklachten. Hierdoor maken mensen meer gebruik van zorg en worden eerder opgenomen in verpleeghuizen. Er moet dus actie ondernomen worden om de Nederlanders vitaler te maken en houden.

Als een alpinist de elementen trotseren

In overheidsland wordt vaak het onderscheid tussen het sociaal- en fysiek domein gemaakt. Zoals bij veel maatschappelijke thema’s is de vraag; van wie is het probleem? Ja, van ons als maatschappij, maar wie voelt zich verantwoordelijk op gemeentelijk niveau? Waar het fysiek domein zich bezighoudt met de tastbare inrichting van de leefomgeving, houdt het sociaal domein zich bezig met het welzijn van mensen binnen die omgeving. De twee domeinen zijn vaak gescheiden door een metaforische berg. De strijders tegen eenzaamheid zijn als het ware alpinisten. Ze trotseren de berg om de twee domeinen in verbinding te brengen. Wij geloven dat je met een domein overstijgende aanpak, zowel op korte als lange termijn, het meeste resultaat boekt.

MAYDAY! MAYDAY! Verbinden, maar hoe dan?

Het verbinden van de twee domeinen is soms een onderbelicht thema. Bijna elk initiatief in het sociaal domein bevat een ruimtelijke component. Om een sociale activiteit te organiseren heb je nu eenmaal een plaats nodig en wil je graag dat er mensen komen. Bereik je zonder na te denken over het ruimtelijk component wel het gewenste doel? Bij het opzetten van een buurtcentrum gaat het hoofdzakelijk om de sociale activiteiten, maar om de juiste locatie te kiezen wil je meer weten over de geografische samenstelling van de buurt, de toegankelijkheid van het buurtcentrum en de aantrekkelijkheid van de omgeving. Dit zijn allemaal ruimtelijke componenten. De verbinding is dus sneller gelegd dan je in eerste instantie zou denken. Dit biedt kansen, want de domeinen versterken elkaar. Het zou toch super zijn als wijkconsulenten mee-ontwerpen aan een nieuwe buurt en stedelijke ontwikkelaars meedenken met sociale initiatieven?!

Langhenkel-Talenter in de strijd

Langhenkel-Talenter is maatschappelijk betrokken en we richten ons op de actuele maatschappelijke knelpunten. In de strijd tegen eenzaamheid willen wij de meerwaarde van de verbinding tussen sociaal en fysiek aantonen en deze succesfactoren delen. In het licht van onder andere de transformatie binnen het sociaal domein en de aanstaande omgevingswet, zien steeds meer gemeenten de urgentie van een integrale aanpak. Door met adviseurs binnen zowel het sociale- als het fysieke domein samen te werken, kunnen wij als Langhenkel-Talenter gemeenten ondersteunen in een domein overstijgende aanpak. Ook organiseren wij kennissessies om eenzaamheid tegen te gaan! Klik hier voor meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met mij op, Lorenzo Grabijn: 06-12434181 of lgrabijn@langhenkel-talenter.nl

Delen:
Top