Delen:

Nieuwe inburgeringswet uitgesteld

Op 23 maart 2020 kondigde minister Koolmees aan dat de nieuwe inburgeringswet is uitgesteld tot 1 juli 2021.

Uitstel, maar geen afstel! 

Het uitstellen geeft het Rijk, gemeenten en andere organisaties meer tijd voor de voorbereiding op de nieuwe wet. Zo moet er komende tijd nog hard gewerkt worden aan de lagere regelgeving en gegevensuitwisseling tussen de organisaties binnen de inburgeringsketen. Ook de onderhandelingen over de financiële en juridische kaders tussen de VNG en het Rijk lopen nog. 

Dit uitstel geeft wat extra ademruimte. Dat is gezien de huidige coronacrisis geen overbodige luxe. Begrijpelijk dat gemeenten en organisaties momenteel hun tijd en energie nu richten op de crisismaatregelen rondom het coronavirus, maar de voorbereidingen gaan ook onverminderd door. We willen gemeenten stimuleren en helpen om de extra tijd goed te benutten en te zorgen voor een optimale voorbereiding op de nieuwe Inburgeringswet. Onze adviseurs Merel Huisman, Daan Heineke, Romy Rense en Loes van Santvoort hebben het afgelopen jaar een planmatige aanpak ontwikkeld.

Onze tips voor gemeenten: 

1. Startfoto
Breng het huidige proces en belangrijkste spelers in beeld aan de hand van een startfoto. Zo ziet u wat uw gemeente wellicht al doet in de geest van de nieuwe wet en welke uitdagingen er nog liggen.

2. Takenpakket
Breng in kaart wat de wettelijke taken zijn die gemeenten moeten uitvoeren. Daarnaast is het van belang om na te gaan wat de lokale ambities zijn. Wilt u als gemeente nog wat extra’s bieden boven op de wettelijke verplichtingen? Gebruik de tijd om een bijpassende begroting bij het beleid op te stellen en neem dit mee in de beleidsplannen.

3. Goed van start
Begin op tijd met het opstellen van werkinstructies, procesbeschrijvingen, het inrichten van systemen en het trainen van medewerkers.

4. Pilots
Experimenteer en leer. Gebruik deze tijd om pilots op te zetten. Met middelen van het ministerie van SWZ zijn er dit jaar verschillende pilots van start gegaan, bijvoorbeeld op het gebied van ontzorgen en de leerroutes. Gebruik de resultaten van deze pilots om de nieuwe wet te implementeren.

Wij kunnen u bij het gehele traject ontzorgen en adviseren met ervaren adviseurs, projectleiders én bevlogen professionals die we kunnen inzetten. Ook beschikken wij over een Academie die trainingen en cursussen aanbiedt om (uw) consulenten te trainen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs:

In deze publicatie vindt u de belangrijkste informatie over de nieuwe wet inburgering en de mogelijkheden voor gemeenten om de wet goed te implementeren. Klik hier om de publicatie te openen. 

Delen:
Top