Delen:

Inclusief sporten en bewegen

De eerste ambitie van het nationaal sportakkoord is: Inclusief sporten en bewegen. Deze ambitie houdt in dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen moet vanzelfsprekend zijn. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie moeten weggenomen worden en omgezet worden in kansen (Sportakkoord, 2018).

In Nederland is een beweging gaande waarin sportverenigingen meer aandacht hebben voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een beperking, lage-inkomensgroepen en personen met een (niet-westerse) migratie achtergrond. In 2016 waren veel verenigingen van plan om op korte termijn, activiteiten te realiseren. In 2018 zien we dat één op de vijf verenigingen (19%) daadwerkelijk activiteiten uitvoert voor kwetsbare doelgroepen. Dit aantal mag én moet zeker nog groeien!

Sport is voor iedereen

Een inclusief sport- en beweegaanbod is een mooie en effectieve manier om de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te benutten. Het gaat hierbij om met plezier meedoen, je welkom voelen, erbij horen, geaccepteerd worden, niet uitgesloten worden en je eigen sportkeuzes maken. Dingen die vanzelfsprekend lijken, maar niet vanzelfsprekend zijn. Dit is zelfs een van de redenen waardoor een deel van de Nederlanders weinig of niet sport.

Veel organisaties in het werkveld sport en andere betrokken organisaties willen graag een steentje bijdragen om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken, maar hebben daar hulp bij nodig. Enerzijds moet worden ingezet op bewustwording, zodat sporten ook vanzelfsprekend wordt voor iedereen. Anderzijds is het noodzakelijk dat er ingezet wordt op het opzetten, uitbreiden en versterken van lokale en/of regionale samenwerkingen en het sport- en beweegaanbod. Hier hebben ook de lokale overheden zoals gemeenten een belangrijke rol, in samenwerking met belangrijke partners zoals sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en overheden.

Project Taal & Sport

Andersom kan natuurlijk ook; hoe kan je sport inzetten om inclusie te bevorderen? In Rotterdam heeft in het project Taal & Sport taal- en sportlessen met elkaar gecombineerd. Om dit te realiseren werken sportclubs, een taalinstituut en de gemeente samen. Doordat de deelnemers de Nederlandse taal leren én anderen ontmoeten, wordt hun participatie in de maatschappij vergroot.

Voor meer inspirerende informatie over inclusief sporten en bewegen verwijzen we jullie naar de inspiratiesheet

Langhenkel-Talenter komt deze week in actie en besteedt volop aandacht aan de Nationale Sportweek. Dagelijks staan wij stil bij een van de thema’s van de sportweek om te laten zien hoe sport als middel ingezet kan worden om maatschappelijk van betekenis te zijn. Wil je samen aan de slag met deze uitdaging? Neem dan contact met ons op.

Delen:
Top