Delen:

Loopbaanontwikkeling staat centraal bij Delta

”Wij bij Delta zeggen altijd: wij willen een zo loyaal mogelijke werkgever zijn waar werknemers zich kunnen ontwikkelen. Maar werknemers moeten vooral zelf regie over hun loopbaan hebben en dit behouden”, aldus Louis Verlaan, directeur van sociaal werkbedrijf Delta in Zutphen. Voor de directeur staat naast de ontwikkeling van de organisatie ook de loopbaanontwikkeling van zijn medewerkers centraal.”Je moet als werkgever je medewerkers de kans geven om te leren. Maar uiteindelijk bepalen medewerkers zelf of jouw organisatie nog voldoende uitdagend is, of dat ze een overstap maken om nieuw perspectief voor zichzelf te creëren.”.

Constante verandering

Doorlopende competentieontwikkeling  is onmisbaar voor de medewerkers van Delta, legt Louis uit. “Onze organisatie is enorm in beweging, mede omdat Delta in een politiek bestuurlijke context acteert. Dat gaat niet alleen een organisatie, maar ook individuen aan. Wij stellen medewerkers in de gelegenheid om na te denken over hun loopbaan binnen de veranderende organisatie. Delta biedt hen via Talent Transfer, een initiatief van Langhenkel-Talenter, de mogelijkheid om zelf aan verandering te werken. Dit kan bijvoorbeeld door een studie of competentieontwikkeling. Wij moeten aan de kwaliteiten van onze mensen denken en die reiken verder dan onze eigen organisatie en het proces waar wij in zitten. Anders vind ik dat Delta, als werkgever, tekort schiet.”.

Ontdekkingstocht en ondersteuning bij loopbaanontwikkeling

Alle ongeveer vijftig medewerkers hebben de keuze om zich te laten ondersteunen bij hun loopbaanontwikkeling door Langhenkel-Talenter. ”Vanaf 2017 bieden wij alle collega’s de kans om hier gebruik van te maken. Ongeveer de helft van onze medewerkers maakt hier nog steeds gebruik van. De medewerkers kunnen er bijvoorbeeld achter komen hun kansen op de arbeidsmarkt zijn, welke competenties ze moeten ontwikkelen of welke opleiding ze kunnen volgen om hun arbeidsperspectief te verbeteren. Andere collega’s vroegen om de mogelijkheid om op een andere werkplek te mogen meelopen. Ook zijn er medewerkers die na een of twee gesprekken concluderen dat Delta nog steeds een uitdagende werkplek voor hen is.”, aldus Louis Verlaan.

Opbrengst van inspanningen

Op de vraag wat de begeleiding van Langhenkel-Talenter de medewerkers oplevert, hoeft Louis niet lang na te denken. “Echt van alles. Zoals inzicht in eigen competenties, LinkedIn-tips, het voeren van netwerkgesprekken en bewust nadenken over eventuele loopbaanstappen. Mijn collega’s vonden bijvoorbeeld de LinkedIn-training zó interessant dat er op aanvraag een tweede, aanvullende training gegeven werd. Daarnaast is het fijn dat loopbaanontwikkeling onderling bespreekbaar is geworden, in de zin van: Hoe ben jij met je loopbaan bezig? Ook geeft het collega’s zelfvertrouwen, omdat ze op een professionele wijze naar hun eigen loopbaan kijken.”.

Juiste keuze maken

Deze resultaten zorgen ervoor dat Louis tevreden is over de geboden ondersteuning. ”Langhenkel-Talenter biedt gesprekken op niveau met voldoende deskundigheid en schakelt heel snel. Er wordt kwaliteit geleverd en dat uit zich op diverse manieren. Zo vind ik de benadering richting mij en onze medewerkers heel goed. Ik hoor van collega’s dat de coach inhoudelijk sterk, taakgericht en prettig in de omgang is. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Als een ander bedrijf vraagt: zal ik met Langhenkel-Talenter aan de slag gaan? Dan zeg ik: gewoon doen!”.

Delen:
Top