Delen:

Meer details over Tozo bekend

Op dit moment wordt op het ministerie de laatste hand gelegd aan de uitwerking van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). Dit gebeurt op basis van beantwoorde Kamervragen en een Kamerdebat dat in de afgelopen dagen is gevoerd. Hierdoor kunnen wij jou voorzien van meer informatie over de details van de Tozo-regeling. We zetten het belangrijkste voor jou op een rijtje, de dingen die je niet snel terugvindt in andere instructies.

Jongeren

Gemeenten hebben toestemming gekregen om voor jongeren af te zien van de zoektermijn van vier weken. Omdat er in bepaalde sectoren nog wel (veel) werk is te vinden wil de regering de zoektermijn niet volledig afschaffen. Het is aan gemeenten om te bepalen in welke gevallen er wel of niet met een zoektermijn wordt gewerkt.

Niet-uitkeringsgerechtigden

Bij de normensystematiek moet er ook rekening gehouden worden met artikel 24 van de Participatiewet. Dit betekent dat er slechts een halve gehuwdennorm wordt uitgekeerd als op de partner van de ondernemer een uitsluitingsgrond van toepassing is. Er wordt niet naar het inkomen of het vermogen van de partner gekeken, maar wel of er een uitsluitingsgrond van toepassing is. Te denken valt aan een partner die jonger is dan 27 jaar en studeert of een partner in detentie.

Looptijd Tozo

Door Kamerleden is het volgende voorbeeld voorgelegd: wat als de ondernemer in maart nog voldoende omzet heeft en in april aanvraagt. Krijgt deze ondernemer dan drie maanden ondersteuning in het kader van de Tozo-regeling? Deze vraag wordt bevestigend beantwoord door het ministerie. Dit houdt dus in dat er in de maanden april, mei en juni sprake zal zijn van inkomensondersteuning.

Uittreksel KvK

Wat het ministerie betreft wordt aan de ondernemer niet gevraagd om zelf een uittreksel aan te vragen van zijn KvK inschrijving. De gemeenten moeten voldoende hebben aan een opgave van het KvK nummer om het onderzoek te kunnen verrichten.

Beperking gevolgen verblijfsrecht

De inkomensondersteuning op basis van de Tozo-regeling hoeft niet gemeld te worden aan de IND. Dit betekent dat personen met een tijdelijke verblijfsvergunning of gemeenschapsonderdanen (EU) zich geen zorgen hoeven te maken over een beëindiging van hun verblijfsrecht.

Ondernemers in de grensregio

In alle informatie tot dusver stond dat het territorialiteitsbeginsel strak gehanteerd wordt. Dit houdt in dat de ondernemer in Nederland moet wonen en ook zijn onderneming hier voert. Het ministerie gaat onder druk van de Tweede Kamer toch bewegen op dit punt en werkt nog een uitzondering voor ondernemers in de grensregio uit.

De-minimisplafond

Op het bedrijfskapitaal van max. € 10.157 is het de-minimisplafond van toepassing. Dit is een grens die is getrokken om te kunnen bepalen of staatssteun geoorloofd is of niet. Omdat er slechts 2% rente wordt gerekend op deze financiering is het uit te leggen als staatssteun. Meer informatie hierover is hier te vinden. De ondernemer wordt gevraagd op het aanvraagformulier aan te geven of hij nog onder of al boven dit plafond zit.

Wil je meer informatie over deze regeling en zijn context? Klik hier

Delen:
Top