Delen:

20 november: Internationale dag van de Rechten van het Kind

Elk jaar wordt op 20 november de ‘Internationale Dag van de Rechten van het Kind’ (Universal Children’s Day) georganiseerd. Op deze dag zijn er allerlei activiteiten om iedereen eraan te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben. UNICEF en de Verenigde Naties hebben hiervoor op 20 november 1989 een verdrag aangenomen. Hierin zijn de basisrechten van alle kinderen ter wereld vastgelegd.

Onze jeugdprofessionals

Een van die rechten is dat kinderen recht hebben op een veilige woonplek. Ook in Nederland gelden de Rechten van het Kind. Jeugdprofessionals zetten zich dagelijks in voor de jeugd. Zo ook Marloes Kurvink, adviseur Jeugd bij Langhenkel-Talenter. Marloes neemt je graag mee in één van haar bijzondere verhalen waar de Rechten van het Kind tot zijn recht komt.

Ontmoet Timo

“Timo is 8 jaar en zit in groep 4 wanneer er problemen ontstaan. Het valt de leraren van zijn school op dat Timo er vaak onverzorgd uitziet. Ook heeft hij onvoldoende en ongezond eten en drinken bij zich en  heeft Timo regelmatig conflicten met zijn klasgenootjes. Zijn concentratie in de klas is onvoldoende en hij lijkt regelmatig erg moe. De school gaat in gesprek met Timo’s ouders. Er is altijd goed contact geweest met zijn ouders en het gesprek verloopt prima. Er worden afspraken gemaakt en Timo’s ouders beloven beterschap. Echter verslechtert de situatie, Timo komt steeds vaker te laat op school. Zijn kleding is kapot en/of niet passend bij het klimaat en hij wordt vaak boos of verdrietig. De juf van Timo doet een zorgmelding en brengt zijn ouders hiervan op de hoogte.

Het probleem

De volgende dag verschijnt Timo niet op school. De juf maakt opnieuw een melding. Veilig Thuis gaat op bezoek bij het gezin en treft een zeer schrijnende situatie aan. Het huis wordt op dat moment namelijk ontruimd. Een faillissement van Timo’s vader en een ontslag van Timo’s moeder hebben geleid tot heel veel schulden met als uiteindelijke uitkomst een ontruiming. Het gezin staat op straat. Schaamte heeft Timo’s ouders tegengehouden om op tijd aan de bel te trekken en school/hulpverlening te informeren. De gemeente stelt voor om een plek te zoeken.

De Rechten van het Kind

Een veilige plek om te wonen is één van de belangrijkste basisbehoeften. Het scheiden van kinderen en ouders is een uiterste maatregel. Kinderen mogen nooit alleen vanwege armoede van hun ouders gescheiden worden. De gemeente is verplicht om geschikte opvang te regelen wanneer een kind en de ouders om welke reden dan ook dakloos raken. Het kind en de ouders mogen niet gescheiden worden. Het komt helaas vaak voor dat de maatschappelijke opvang vol zit en dat er geen plek is om gezinnen met kinderen op te vangen. De gemeente is dan verplicht om een passend alternatief te zoeken.

Gezinnen kunnen bijvoorbeeld tijdelijk in een hotel of een vakantiehuisje worden ondergebracht. Soms stelt de gemeente in dit soort gevallen voor om kinderen en ouders te scheiden. Dan kan er toch een plek in de opvang worden geregeld. Maar, dit is geen passend alternatief en is in strijd met de wet. Tegenwoordig werken gemeenten en hulpverlening steeds vaker goed samen en komen ze er samen uit. Hierdoor is een passende plek en de juiste  hulpverlening snel gevonden.

De oplossing: de goede samenwerking tussen jeugdzorg en gemeente

De betrokken hulpverlening gaat het gesprek met de gemeente aan. De jeugdzorgwerkers willen dat Timo en zijn ouders samen opgevangen worden en hulpverlening krijgen voor de problemen die zij nu hebben. Al snel wordt er een huisje op een vakantiepark gevonden, de gemeente en de hulpverlening werken hierin heel goed samen. De communicatie verloopt prettig en er wordt gekeken naar de verschillende belangen. Timo en zijn ouders kunnen voor de duur van 6 maanden in het vakantiehuisje  wonen.

Er wordt schuldhulpverlening en gezinshulpverlening ingezet. Daarnaast wordt al snel het sportfonds aangevraagd. Hierdoor kan Timo weer gaan voetballen, zonder dat het zijn ouders veel geld kost. Er wordt een netwerk bijeenkomst georganiseerd waardoor belangrijke mensen om het gezin heen meer zicht krijgen en hebben op het gezin. Door deze betrokkenheid voelen ouders meer de ruimte om op tijd om hulp te vragen. Een werkcoach vanuit het UWV gaat in overleg met het gezin en de hulpverlening. Tot slot wordt er een plan gemaakt om beide ouders weer aan het werk te krijgen.

Gered dankzij de Rechten van het Kind

Het is een voorbeeld van een aantal rechten van het kind die geschonden zijn (veilige leefomgeving, voldoende en gezonde voeding, voldoende en passende kleding etc.)  en hoe er door de jeugdhulpverlening snel en passende hulp geboden is, zodat Timo veilig en gezond kan opgroeien. Timo en zijn ouders zijn weer op weg naar een gezonde leefsituatie en dat hebben ze allemaal te danken aan de Rechten van het Kind, de gemeente, jeugdprofessionals en  jeugdzorgorganisatie(s).

Delen:
Top