Delen:

Scholen in beweging

Weinig bewegen op jonge leeftijd zorgt er vaak voor dat mensen op oudere leeftijd minder gewend zijn om te bewegen. Door mensen van kinds af aan te prikkelen om te bewegen is de kans groter dat dit op latere leeftijd als gewoonte wordt overgenomen. Het wetenschappelijke bewijs is hiervoor beschikbaar, maar hoe zou je daar beleidsmatig effect op kunnen uitoefenen? Bijvoorbeeld door het inzetten op actieve samenwerkingen tussen scholen en sportverenigingen.

Verschil in leeftijdsgroepen

In generieke zin valt er een onderscheid te maken tussen jongeren van 6-12 jaar en 13-18 jaar. Voor de eerste groep is het met name van belang dat ze op laagdrempelige wijze kennis maken met verschillende sporten. In deze leeftijdsfase zijn de kinderen veelal aan het ontdekken waar ze hun energie kwijt kunnen. Het vraagstuk bij de tweede groep draait veel meer het enthousiast houden van jongeren. In de levensfase 13-18 jaar worden de agenda’s op het gebied van werk, school en/of studie voller en is de kans groter dat prioriteiten van jongeren verschuiven. Sport moet dusdanig interessant en leuk blijven voor deze leeftijdsgroep om nog steeds een plek te krijgen in de agenda.

Hoe krijgen we jongeren meer aan het sporten?

In samenwerking met diverse instituties heeft het Kenniscentrum Sport & Bewegen een werkblad opgesteld die een leidraad biedt om interventies te initiëren die jongeren meer aan het sporten krijgen. Het werkblad kan voor zowel scholen, sportverengingen als gemeenten een middel zijn om leeftijdsgericht interventies te starten al naar gelang de lokale doelstellingen en omstandigheden.

De hoofdmoot van het werkblad is gericht op een doorlopende leerlijn van school tot en met vereniging. Per leeftijdsgeneraties staan inspirerende voorbeelden hoe je de relatie tussen school en vereniging kan versterken. Om bijvoorbeeld een succesvolle samenwerking voor de leeftijdsgroep 6-12 jaar op te zetten is het van belang om drie stappen te doorlopen. Allereerst gericht op het aanbieden van kennismakingslessen in de schoolse omgeving (plein, gymzaal of sportveld). Vervolgens zou je de kinderen die enthousiast geworden zijn na de kennismakingsles een vrijwillig aanbod kunnen doen om na schooltijd verder kennis te maken met de sport. Om die enthousiaste groep binnen te halen bij de vereniging is het enkel nodig om een passend aanbod aan ze voor te leggen.

Wil je meer informatie hoe je de samenwerking tussen school en vereniging zou kunnen versterken? Lees dan hier het volledige werkblad. Ook vind je inspirerende voorbeelden van reeds bestaande succesformules.

Meer informatie?

Langhenkel-Talenter komt deze week in actie en besteedt volop aandacht aan de Nationale Sportweek. Dagelijks staan wij stil bij een van de thema’s van de sportweek om te laten zien hoe sport als middel ingezet kan worden om maatschappelijk van betekenis te zijn. Wil je samen aan de slag met deze uitdaging? Neem dan contact met ons op.

Delen:
Top