Sport

Doet iets met je!

Sport geeft je energie. Maakt je gelukkiger. Geeft zelfvertrouwen en haalt het beste in je naar boven. Meer dan ooit voelen we de behoefte om te bewegen en van sport te genieten. Dat sport en bewegen goed is voor je gezondheid, weten we allemaal. Maar sport is veel meer dan dat!

Sport is meer dan alleen bewegen

Op verschillende wijzen geven bijna negen miljoen Nederlanders wekelijks invulling aan het uitvoeren van minimaal één sportieve aangelegenheid. Sport zorgt voor verbinding, sociale interactie, een veilige plek en levert ook nog eens gezondheidsvoordelen op. Het sportdomein is tegelijkertijd onderhevig aan verandering. Qua aanbod maakt de klassieke verenigingsvorm steeds meer plaats voor ongeorganiseerde manieren van bewegen in de openbare ruimte, waar commerciële aanbieders een steeds grotere rol krijgen. Aan de vraagzijde zijn vooral jongeren op een andere manier invulling gaan geven aan bewegen: meer als consument, flexibeler en minder gecommitteerd. Tegelijkertijd zien we dat ouderen juist meer willen gaan bewegen.

 

Rol van (lokale) overheden

De rol van (lokale) overheden en hun inmenging in het beleid op sport en bewegen, beweegt eveneens mee. Het Nationaal Sportakkoord heeft een impuls gegeven aan het agenderen van sport bij lokale overheden. De meeste lokale sportakkoorden zijn inmiddels ondertekend en de grootste uitdaging ligt nu bij de uitvoering van de akkoorden.

Het domein van sport is dus in beweging en heeft een op meerdere vlakken een meerwaarde: gezondheid, sociaal, arbeid en SROI. Wij gaan graag met gemeenten als team de strijd aan: op welke wijze kunnen lokale overheden bijdragen aan de waarden? Welke trends en ontwikkelingen op het gebied van sport verwachten we en hoe kan de lokale overheid daarop inspelen? Alleen samen kunnen we de meerwaarde van sport optimaal benutten!

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze visie op Sport? Kijk dan onderstaand filmpje van Reinold Wiedemeijer, als toekomstmaker Sport aan Langhenkel-Talenter verbonden of neem contact op met de adviseurs in team Sport en Bewegen.

Team Sport en bewegen

 

Top