Delen:

Gemeente Utrecht & Langhenkel-Talenter werken samen aan de Tozo-regeling

In de gemeente Utrecht zijn er veel aanvragen voor de Tozo-regeling ingediend. Om deze aanvragen af te handelen heeft de gemeente Utrecht ervoor gekozen om een nieuw team samen te stellen. Veel van de medewerkers in dit team waren niet bekend met de Tozo-regeling óf met de werkwijze van de gemeente Utrecht. Daarom is de gemeente een samenwerking gestart met Langhenkel-Talenter. Deels om de vraag naar personeel op te lossen, maar vooral om de kennis van de medewerkers op orde te krijgen.

De start van een succesvolle samenwerking

Anco de Rooij, opdrachtgever namens de gemeente Utrecht geeft aan: “Ik heb vooral voor Langhenkel-Talenter gekozen op basis van ervaringen in het verleden en het vertrouwen dat wij als gemeente Utrecht in hen hebben.”

In nauw overleg met Anco is de leergang voor de Tozo-regeling vorm gegeven. Alle elementen van de scholing zijn volledig online verzorgd. “We volgen als gemeente Utrecht vooral de richtlijnen van het RIVM, we werken zoveel als mogelijk thuis, dus ook de opleiding moest hieraan voldoen”, aldus Anco.

Maatwerk

“Wat mij vooral opviel, is het fijne contact met de docent van Langhenkel-Talenter”, gaat Anco verder. “In de onderlinge afstemming met Jacob had ik aan een half woord voldoende. Ook merkte ik dat een wens vanuit ons, direct door hem in de opleiding werd verwerkt. De lessen zelf werden op een fijne manier gegeven, met voldoende ruimte voor vragen. Onze medewerkers hebben dit als prettig ervaren.”

Het office-management van de Academie heeft alle randvoorwaarden voor de opleiding geregeld. In MS Teams zijn alle groepen klaargezet en al het lesmateriaal verspreid. “Dit was erg fijn”, vertelt Anco. “Zo kon ik me richten op alle werkzaamheden voor de Tozo-regeling zelf. Mijn vaste aanspreekpunt Marianne was op de achtergrond aanwezig bij de lessen. Zij hielp zelfs deelnemers op afstand met het oplossen van technische problemen. Ik werd totaal ontzorgd.”

De cursus

Als voorbereiding op de cursus kregen de deelnemers twee voorbereidende video’s te zien. Over het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en over de Tozo-regeling zelf. De lessen van Jacob vulden de informatie uit de video aan. De opleiding kent voor elke deelnemer ook een terugkommoment. Hier wordt de kennis geborgd, door praktijkervaringen te delen met elkaar.

“Dit was een erg fijne manier om de opleiding af te sluiten. Van de cursisten hoor ik dat ze inhoudelijk veel hebben opgestoken. Ook dat de video’s de lesstof heeft versterkt, deze is hierdoor beter blijven hangen”, vertelt Anco.

Tot slot

Als laatste geeft Anco aan dat er volgens hem geen verschil zou zijn geweest als dezelfde inhoud wel klassikaal aangeboden zou zijn. “Dit heeft Langhenkel-Talenter goed voor elkaar.” Namens Langhenkel-Talenter en alle betrokkenen kijken wij ook terug op een erg prettige samenwerking. Zo zijn we samen van betekenis.

Delen:
Top