Delen:

Ook ondersteuning voor de zelfstandige grenswerkers en pensioengerechtigden

Inmiddels is het besluit Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) gepubliceerd. Gemeenten gaan aan de slag met het afhandelen van aanvragen. In de afgelopen weken is deze regeling een aantal maal in de Tweede Kamer besproken en is er gevraagd om de regeling voor bepaalde doelgroepen uit te breiden. Hiervoor heeft, naar aanleiding van moties, het ministerie hard gewerkt aan een oplossing.

In een kamerbrief van afgelopen vrijdag geeft het ministerie aan een regeling te gaan treffen voor grenswerkers en voor pensioengerechtigden. Ook komt de staatssecretaris tegemoet aan de wens om het inkomensprincipe van de Tozo regeling te verduidelijken.

Tozo regeling voor pensioengerechtigden

Eerder is bepaald dat Tozo alleen is aan te spreken door hen die tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn. Om deze beslissing te onderhouden werd er aangegeven dat pensioengerechtigden al een inkomen hebben om in het levensonderhoud te voorzien, namelijk het AOW-pensioen. Onder politieke druk besluit het ministerie nu echter dat ook pensioengerechtigden binnenkort een aanspraak doen op Tozo. Zij komen alleen in aanmerking voor een aanvullende uitkering voor bedrijfskapitaal. Zo kunnen zij hun belangrijkste bedrijfslasten nog betalen en wordt de continuïteit in het bedrijf behouden.

Tozo regeling voor zelfstandigen in het buitenland

Ditzelfde gaat gelden voor zelfstandigen die over de grens wonen, maar een onderneming in Nederland hebben. Ook zij komen binnenkort in aanmerking voor bedrijfskapitaal, hun uitkering voor levensonderhoud moeten zij krijgen van hun woonland. Eerder was bepaald dat deze groep niet in aanmerking komt voor de Tozo regeling. De ondernemer moest in Nederland wonen en ook ondernemen in Nederland. Er zijn ook ondernemers die in Nederland wonen, maar over de grens ondernemer. Zij kunnen enkel in aanmerking komen voor levensonderhoud, bedrijfskapitaal wordt niet verstrekt vanuit de Tozo regeling.

Vaststellen inkomen

De verduidelijking bij het vaststellen van het inkomen wordt ook uitgewerkt. Zo gaat gelden dat alleen inkomsten verrekend worden voor werk dat verricht is in de periode waarover Tozo wordt aangevraagd. Daarnaast worden betalingen van facturen voor eerder verricht werk buiten beschouwing gelaten. In de brief staat niet expliciet dat ditzelfde geldt voor betaling die al zijn verricht voor werk dat nog uitgevoerd moet worden Toch lijkt dit, gezien de context, ook zeer waarschijnlijk.

Meer weten?

Bekijk dan onze nieuwspagina. Wil je niks missen? Volg ons dan op LinkedIn. 

Delen:
Top