Coördinator Contractmanagement Sociaal Domein

Locatie: Zuid Holland

Introductie

Langhenkel-Talenter zoekt een Coördinator contractmanagement Sociaal Domein voor 24 uur per week.


Organisatie

Deze gemeenten hebben hun krachten gebundeld in een regionale samenwerking, waaronder de gezamenlijke inkoop en het contractmanagement van zorg- en ondersteuning op het terrein van jeugd en Wmo. Deze taak is belegd bij een 10 koppig team. De taak voeren zij uit samen met de beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten. Er wordt gewerkt op basis van een dienstverleningsovereenkomst tussen de 5 gemeenten en de RDS.

Functie

De contracten met de zorgaanbieders van Jeugd en Wmo zijn verlengd tot en met 31 december 2022 en kunnen daarna nog 1 maal voor 2 jaar worden verlengd. Vanwege de gewenste kwaliteit en door de sterke toename van de kosten voor jeugd en Wmo is scherp contractmanagement en creativiteit in het bedenken van oplossingen om kosten omlaag te brengen terwijl de kwaliteit wordt geborgd, erg belangrijk. Hiervoor moeten aanpassingen in het huidige inkoopmodel worden gerealiseerd en een visie worden ontwikkeld op de inkoop voor de periode na 2022.

Dit vraagt een creatieve en deskundige coördinator, die er zowel in slaagt de dagelijkse leiding aan het team van 10 medewerkers te geven als een bijdrage te leveren aan de opgave die er ligt. Tegelijkertijd ben je zo organisatie sensitief dat je de kwalitatief goede verbinding tussen de 5 gemeenten en de RDS behoudt en verder ontwikkelt.

De coördinator:

 • bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en informatieverstrekking aan de gemeenten, stuurt waar nodig bij en stimuleert de verdere professionele ontwikkeling van contractmanagement gezien de opgave en in samenwerking met de gemeenten;
 • is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte inzet van middelen binnen het budget en de kaders; · plant en coördineert de werkzaamheden, de taaktoedeling en toepassing van werkmethoden en draagt de afgesproken kaders uit;
 • heeft zowel werkoverleg met de directeur van een van de gemeenten (voor de inhoud) als met het regionale afdelingshoofd (voor alle P en budget zaken);
 • stimuleert omgevingsbewustzijn op de relevante marktontwikkelingen;
 • neemt deel aan het periodieke overleg met de afdelingshoofden van de aangesloten gemeenten en adviseert hen in een linking pin rol tussen beleid en uitvoering, met oog op verbeteringen in de keten en neemt regelmatig deel aan het bestuurlijk overleg van de 5 wethouders;
 • fungeert zo nodig als interne sparringpartner voor de contractmanagers bij complexe casuïstiek en gesprekken met zorgaanbieders;
 • faciliteert het team van contractmanagers en -beheerders in het zijn van een lerende organisatie op basis van het leren van elkaars best practices, opgedane kennis en feedback;
 • verricht landelijk/bovenregionaal lobbywerk over contract gelieerde onderwerpen over aanbieders, inkoopmodellen en optrekken met andere regio’s.


Functie-eisen

 • minimaal een WO werk- en denkniveau door middel van een afgeronde HBO opleiding en minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van inkoop en contractmanagement.
 • minimaal aantoonbaar 3 jaar werkervaring in en kennis van het inkoopvak/contractmanagement in de afgelopen 10 jaar.
 • op het gebied van inkoop/contractmanagement binnen het sociaal domein of zorg.
 • ervaring met materiële controle, aanpassen contracten, kwartaal rapportages opstellen en voorbereiden overlegtafels met aanbieders.


Deel de vacature

Contact

Sanne Enserink
Sanne Enserink

Recruiter Advies

Overweeg je te solliciteren bij Langhenkel-Talenter? Dan maken we graag tijd om je meer over ons te vertellen. Een kennismakingsgesprek met één van onze recruiters is de eerste stap. Ook onze professionals en adviseurs in het veld delen met veel plezier hun ervaringen met je. Dat kan telefonisch, maar je bent meer dan welkom om even sfeer te proeven tijdens een koffie of lunchafspraak op één van onze kantoren.

Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.

Heb je nog vragen?

neem contact op!

Sanne Enserink
Sanne Enserink

Recruiter Advies