Juridisch adviseur Sociaal Domein

Locatie: Zuid Holland

Introductie

De gemeente heeft de ingangsdatum van de geplande subsidie uitvragen en aanbestedingen Sociaal domein 2021 in verband met het Corona virus uitgesteld tot 1 juli 2021. Met huidige partijen worden de huidige afspraken tot dat moment verlengd.

Voor de subsidie-uitvragen Preventie, Voorschoolse educatie, Leesbevordering en ouderbetrokkenheid (VVE) is dit 1 juli 2021. De partij die de uitvoering van de Wet Inburgering gaat uitvoeren gaat per 1 juli 2021 aan de slag. Met instellingen voor de opdrachten Ondersteuning met Wonen en Hulpmiddelen worden per 1 januari 2022 contracten gesloten. Al eerder werd besloten gebruik te maken van de ruimte in de contracten Huishoudelijke Hulp om deze met een jaar te verlengen, dat is tot eind 2021. Deze nieuwe ingangsdata zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het Coronavirus en wat dit betekent voor de partijen. Huishoudelijke hulp, een scoot mobiel, opvoedondersteuning, aandacht voor gezonde leefstijl en kunnen sporten, dit zijn allemaal dingen die vallen onder het sociaal domein. De gemeente heeft contracten met diverse organisaties om deze diensten te leveren. Zo zorgt de gemeente ervoor dat inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben, dat ook krijgen. Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een aantal capaciteitsknelpunten bij de opgave Sociaal Domein 2021/2022 en inherent hieraan voor Cultuur.


Functie

Voor de oplossing van deze capaciteitsknelpunten is behoefte aan extra capaciteit van ca. 1 fte voor juridisch advies voor de periode juli 2020 tot en met december 2020. Na deze periode is behoefte aan 0,5 fte tot en met juli 2021. Je levert samen met collega’s JZI Inwoners, adviesteam Sociaal een bijdrage aan de volgende taken:

 • juridisch advies overbruggingscontracten en -subsidies (incl. cultuur)
 • juridisch advies leidraden aanbestedingen met het accent op samenhang/integraliteit/toegang/wettelijk kader Wmo/verordening sociaal domein,
 • meeschrijven aan conceptovereenkomsten aanbestedingen,
 • juridische vragen beantwoorden Nota van Inlichtingen,
 • juridisch advies gunnings-/afwijzingsbrieven,
 • juridische advisering subsidieregeling preventie,
 • meeschrijven aan subsidie uitvraag,
 • beantwoording juridische vragen subsidie uitvraag,
 • toetsen subsidie aanvragen en opstellen subsidieverleningen en afwijzingen.

Specifiek voor Cultuur lever je, waar nodig, een bijdrage aan de contractering van de cultuurbundel en subsidiering van culturele instellingen. Het gaat hierbij om de volgende taken:

 • aanpak kleine cultuur subsidie partijen, evt. wijziging Algemene Subsidie verordening komen tot 3 Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB’s) met de grote
 • cultuurpartijen voor de basisfuncties
 • komen tot een subsidieregeling voor de kleine cultuursubsidies en neventaken die de grote subsidiepartijen nu uitvoeren

Samenvattend: 1 fte vanaf juli tot en met december 2020 (6 maanden) en 0,5 fte januari 2021 tot en met juli 2021, ook 6 maanden.


Functie-eisen

Je bent flexibel en je kunt de omgeving overtuigen met je voorstellen, invloed uitoefenen (gezag) en je bent een collega met humor. Contact met collega’s en samen komen tot een werkbare oplossing geven jou energie. Je houdt overzicht en dur mensen aan te spreken.

Eigenschappen die jij bezit zijn: resultaat- en klantgericht, je bent pro-actief, accuraat en kan goed zelfstandig werken in een veranderende werkomgeving. Je weet de juridische discipline ook in een veranderende samenleving goed op de kaart te zetten.

Je voelt je verantwoordelijk voor je werk, het (project)team en de organisatie. Je werkt graag en gemakkelijk samen met je collega’s. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en bent daarbij een stevige (bestuurlijke) gesprekspartner op de verschillende niveaus binnen de gemeentelijke organisatie.

Je beschikt over een afgeronde relevante juridische opleiding op WO-niveau en hebt 5 jaar relevante werkervaring waar projectmatig werken onderdeel van uitmaakt. Vanuit die achtergrond ben je nieuwsgierig naar relevante actualiteiten rondom juridische thema’s en ben je op de hoogte van actuele wet- en regelgevingen. Je beschikt over voldoende bestuurlijke en organisatie-sensitiviteit en hebt een kritische blik. Je bent zichtbaar en benaderbaar, je adviezen zijn aantoonbaar


Inlichtingen

StaffingMS +

Sollicitatie

StaffingMS +
Deel de vacature

Contact

Sanne Enserink
Sanne Enserink

Recruiter Advies

Overweeg je te solliciteren bij Langhenkel-Talenter? Dan maken we graag tijd om je meer over ons te vertellen. Een kennismakingsgesprek met één van onze recruiters is de eerste stap. Ook onze professionals en adviseurs in het veld delen met veel plezier hun ervaringen met je. Dat kan telefonisch, maar je bent meer dan welkom om even sfeer te proeven tijdens een koffie of lunchafspraak op één van onze kantoren.

Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.

Heb je nog vragen?

neem contact op!

Sanne Enserink
Sanne Enserink

Recruiter Advies