Juridische ondersteuning fraudepreventie Wmo2015 en Jeugdwet

Locatie: In principe vanuit huis

Introductie

Langhenkel-Talenter zoekt een Juridische ondersteuning fraudepreventie Wmo2015 en Jeugdwet voor maximaal 10 uur per week. In principe vanuit huis/locatie kandidaat, soms een bijeenkomst in Den Haag, Utrecht voor casusoverleg.

De opdracht omvat het bieden van juridische expertise op het gebied van Wmo 2015 en Jeugdwet. Dit bestaat uit deelname aan het team Zorg, juridische advisering op het gebied van signalen gericht op fouten en fraude in de Wmo 2015 en Jeugdwet, juridische input bij het organiseren van kennis- en regiobijeenkomsten, en bij het opstellen, ontwikkelen en uitvoeren van beleidsproducten en het beantwoorden van allerhande vragen op het gebied van de Wmo 2015 en Jeugdwet. Je bent dus veel bezig met schriftelijke en mondelinge kennisoverdracht aan derden. Dat geldt zowel voor individuele overdracht, zoals het beantwoorden van uitvoeringsvragen, als voor het verzorgen van cursussen en presentaties. Daarnaast schrijf je teksten voor handreikingen, overheidsmedewerkers en andere inhoudelijk betrokkenen.

Werkzaamheden:

 1. Het 2-wekelijks aanwezig zijn bij het casusoverleg van team Zorg in Utrecht(dagdeel).
 2. Juridische ondersteuning en advies bij een ondersteuningsverzoek van een gemeente rondom een complex fraudesignaal, zowel over concrete casuïstiek als over beleidsstukken.
 3. Invoegen bij werkgroepen van het ministerie van VWS zoals de werkgroep gegevensdeling zorgkantoren/zorgverzekeraars en gemeenten.
 4. Het juridisch up to date houden van bestaande producten en portfolio.
 5. Bijdragen aan kennisdeling:
 • Bijdragen leveren aan inhoud kennissessies en regiobijeenkomsten
 • Juridische uitspraken: Duiding van interessante uitspraken gerelateerd aan toezicht en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet.
 • Actief bijdragen aan (door)ontwikkeling van bestaande portfolio en nieuwe kennisproducten en het eenvoudig ontsluiten van deze kennis voor gemeenten.


Resultaat van de opdracht

 • Afhandeling juridische vragen van gemeenten ten behoeve van rechtmatigheid in de WMO 2015 en Jeugdwet.
 • Juridisch advies bij complexe signalen van onrechtmatigheid bij gemeenten.
 • Portfolio is juridisch up to date.
 • Bestaande en nieuwe producten worden (door)ontwikkeld.

Functie-eisen:

 • Minimaal afgeronde universitaire studie Rechten;
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met juridische ondersteuning van gemeenten;
 • Aantoonbaar specialist op het gebied van fraudebestrijding van Wmo 2015 en aantoonbaar(in motivatie) ingeschakeld op het gebied van ondersteuning gemeenten bij fraudebestrijding van Wmo 2015 en Jeugdwet;
 • naast aantoonbare kennis van de uitvoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet door gemeenten:kennis van (het opstellen van) gemeentelijk beleid op dit gebied; kennis van de Algemene wet bestuursrecht; kennis van de Algemene wet bestuursrecht.
 • aantoonbaar ervaring met fraudepreventie en –bestrijding op het gebied van de Wmo 2015 en de Jeugdwet, en moet blijkens ervaring in staat zijn fraudecasuïstiek te analyseren en juridisch te adviseren over de handhavingsmogelijkheden.
 • kennis van en werkervaring met aanpalende wetgeving, zoals de Wlz, privacywetgeving en, in mindere mate, de Zorgverzekeringswet Gemeentewet, en het strafrecht.
 • blijkens werkervaring goed in staat om complexe juridische zaken voor minder ingewijde derden te duiden, zowel mondeling als schriftelijk

Heb je interesse? Reageer dan voor 1 juni met je cv en motivatie

Deel de vacature

Contact

Sanne Enserink
Sanne Enserink

Recruiter Advies

Overweeg je te solliciteren bij Langhenkel-Talenter? Dan maken we graag tijd om je meer over ons te vertellen. Een kennismakingsgesprek met één van onze recruiters is de eerste stap. Ook onze professionals en adviseurs in het veld delen met veel plezier hun ervaringen met je. Dat kan telefonisch, maar je bent meer dan welkom om even sfeer te proeven tijdens een koffie of lunchafspraak op één van onze kantoren.

Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.

Heb je nog vragen?

neem contact op!

Sanne Enserink
Sanne Enserink

Recruiter Advies