Omgevingsmanager Natura 2000-projecten

Locatie: Regio Overijssel

Introductie

Langhenkel-Talenter is per eind juni a.s. op zoek naar een Omgevingsmanager Natura 2000-projecten voor 12-16 uren per week. De functie is tot oktober 2021 bij een opdrachtgever in de provincie Overijssel.

Functie

De omgevingsmanager gaat formeel deel uitmaken van het team ‘Project en Uitvoering’ van de eenheid Natuur en Milieu van de opdrachtgever voor de N2000 projecten. In de dagelijkse praktijk is de omgevingsmanager werkzaam bij de bestuurlijk trekker, een gemeente in de provincie. In de projectorganisatie maakt de omgevingsmanager deel uit van het IPM team voor de drie Natura2000-projecten van de gemeente. Dit team heeft de maandag als vaste gezamenlijke werkdag.

Project

Voor de Natura 2000-gebieden Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek, Bergvennen & Brecklenkampseveld en Lemselermaten wordt in het kader van het programma Ontwikkelopgave N2000 gewerkt aan het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van alle daarbinnen beschermde habitattypen en habitatsoorten. Vanaf 2015 is in nauwe samenwerking met de betrokken partijen in het gebied gewerkt aan inrichtingsplannen voor de 3 gebieden (fase 2). Deze inrichtingsplannen worden vertaald in een Provinciaal InpassingsPlannen (PIP’s) (al dan niet voorzien van een MER) en vergunningaanvragen. Naar verwachting worden de inrichtingsplannen in de komende maanden afgerond. In de volgende fase (fase3) worden het PIP en de vergunningen formeel in procedure gebracht en parallel daaraan vindt de verdere technische uitwerking, contractvorming en aanbesteding plaats van de uitvoeringswerkzaamheden. Tevens moeten op het grondspoor nog een aantal slagen worden gemaakt om de benodigde gronden beschikbaar gesteld te krijgen voor het uitvoeren van de maatregelen.

Aanvullingen/Bijzonderheden:

Het project maakt onderdeel uit van de Ontwikkelopgave N2000. Waar de gemeente bestuurlijk trekker is van de drie projecten, levert de opdrachtgever een deel van de personele capaciteit. Om deze reden wordt de omgevingsmanager geworven door de aparte opdrachtgever, maar vinden de werkzaamheden plaats op locatie in de gemeente. Het is van belang om goed met de omgevingsverbinder samen te werken die 3 dagen per week beschikbaar is. De omgevingsverbinder is een medewerker van de gemeente met een uitstekende kennis van het gebied en zijn bewoners.

Opdracht omschrijving

Bij de afronding van de planuitwerkingsfase (fase 2) gaat het om voldoende draagvlak voor de inrichtingsplannen, het goed vastleggen van afspraken met partners over scope en medefinanciering en goede afspraken met de bevoegde gezagen over de benodigde hoofdvergunningen. In de PIP-procesfase (fase 3a) staat het schakelen centraal tussen provinciaal PIP-team, planologisch adviesbureau, technisch management en omgeving rond het tijdig aanleveren van stukken en adequaat inspelen op zienswijzen en mogelijke beroepen. Voor de uitvoeringsfase (fase 3b) is de beschikbaarheid van de benodigde gronden cruciaal. Daartoe is vanaf fase 2 goede regie op de grondverwerving en het sluiten van overeenkomsten nodig. Het gaat hierbij om de afstemming tussen de provinciale procesregisseurs grond en hun rentmeesters, het technische management en de omgeving. Ook dienen tijdig voor uitvoeringsfase alle uitvoeringsvergunningen beschikbaar te zijn. In alle fases moet het overleg met de directe omgeving gericht op het behoud en ontwikkelen van draagvlak en begrip voor de maatregelen te worden georganiseerd. Daarbij dient een heldere communicatiestrategie te worden gevoerd gebaseerd op actueel inzicht in het krachtenveld rondom de projecten. Hierbij dient te worden samengewerkt met de communicatieadviseur die ongeveer 1 dag in de week beschikbaar is. Bijzondere aandacht vraagt het ontwikkelen en verbinden van het netwerk aan de Duitse kant van de grens van het project Bergvennen & Brecklenkampseveld.

Verantwoordelijk voor:

 • Regie op PIP- en vergunningenproces
 • Regie op grondverwerving
 • Organisatie van overleg met de omgeving
 • Stakeholdermanagement en communicatie
 • Aansturen van de communicatieadviseur en de relatiemedewerker die op het niveau van eigenaren en omwonenden als omgevingsverbinder opereert.
 • De eigen bijdrage aan het functioneren als IPM-team


Functie-eisen

Jij hebt de volgende vereiste ervaring:

 • Externe is inzetbaar vanaf 22 juni 2020 tot en met 31 september 2021 voor 12 tot 16 uur per week.
 • Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding.
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring in het landelijk gebied in de periode 2011-2020. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.
 • Externe beschikt aantoonbaar over werkervaring met strategische communicatieprocessen.

Je hebt bij voorkeur ook nog de volgende werkervaring:

 • Externe heeft aantoonbaar werkervaring opgedaan als omgevingsmanager in uitvoeringsprojecten in het landelijk gebied bij of voor een overheidsorganisatie.
 • Externe heeft aantoonbaar werkervaring opgedaan met grondverwervingsprocessen, planvormingsprocedures en vergunningaanvragen in het landelijk gebied.
 • Externe is op het vakgebied vaardig in de Duitse taal, hiermee bedoelen we zowel schriftelijk als mondeling.
 • Motivatiebrief. Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.
 • Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht of de opdrachtnemer. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven.


Aanbod

Wisselen van baan kost al energie genoeg. Wij maken het graag zo makkelijk en fijn mogelijk voor je. Kom je bij ons werken? Dan krijg je:

 • Contract voor onbepaalde tijd;
 • Een marktconform salaris;
 • Uitgebreid palet aan opleidingsmogelijkheden;
 • Deelname aan kennisbijeenkomsten en workshops;
 • Aantrekkelijke pensioenregeling;
 • Professionele en persoonlijke begeleiding.

Wil je graag als zzp’er bij ons aan de slag? Dat kan ook! Bij ons krijg je:

 • Een aantrekkelijk uurtarief;
 • Professionele en persoonlijke begeleiding;
 • Deelname aan kennisbijeenkomsten en workshops.


Even vrijblijvend sparren over deze opdracht? Of weet je genoeg en is dit iets voor jou? Solliciteer dan snel, we gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden!


Deel de vacature

Contact

Karin Rezaie
Karin Rezaie

Recruiter Ruimte

Overweeg je te solliciteren bij Langhenkel-Talenter? Dan maken we graag tijd om je meer over ons te vertellen. Een kennismakingsgesprek met één van onze recruiters is de eerste stap. Ook onze professionals en adviseurs in het veld delen met veel plezier hun ervaringen met je. Dat kan telefonisch, maar je bent meer dan welkom om even sfeer te proeven tijdens een koffie of lunchafspraak op één van onze kantoren.

Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.

Heb je nog vragen?

neem contact op!

Karin Rezaie
Karin Rezaie

Recruiter Ruimte