Projectleider aanbesteding nieuwe wet Inburgering

Locatie: Overijssel

Introductie

Langhenkel-Talenter is op zoek naar een Projectleider Aanbesteding Nieuwe Wet Inburgering voor 16 uur per week.

Organisatie

De nieuwe wet treedt per 1 juli 2021 in werking. In de nieuwe wet staat inburgering van alle inburgerings-plichtigen ten dienste van het zo snel en zo goed mogelijk integreren en participeren.Bij de nieuwe Wet inburgering wordt de overheidsverantwoordelijkheid voor inburgering uitgebreid en gedecentraliseerd en wordt het overgrote deel van de verantwoordelijkheden aan de gemeenten toebedeeld.

Regionaal is afgesproken dat we niet alleen gezamenlijk inkopen maar bovenal ook samen sturen op kwaliteit van de onderwijsaanbieders en de effectiviteit van de trajecten.Er is afgesproken dat de opdrachtgever namens de gemeenten de aanbesteding van de B1- route en de Onderwijsroute op zich gaat nemen en tevens het contractmanagement en het toezicht gaat voorbereiden en uitvoeren voor deze beide leerroutes.Om uitvoering te geven aan de gezamenlijke inkoop en na gunning voorbereidingen te treffen voor de uitvoering van het contractmanagement en het toezicht zoeken we een projectleider.


Functie

De projectleider wordt in het aanbestedingsproces ondersteund door adviseurs op het gebied van het inkoopproces, contractmanagement en toezicht binnen de bestaande netwerken.In gezamenlijkheid met de regionale projectgroep Statushouders en Inburgering wordt er invulling gegeven aan de verplichte landelijke voorwaarden met daarnaast de regionale eisen die we gaan stellen aan de taalaanbieders. De primaire taak van jou is het aansturen van het proces, de projectorganisatie en zorgen voor een werkproces om invulling te geven aan de aanbesteding, het contractmanagement en het toezicht op de B1-route en de Onderwijsroute.Je bewaakt de voortgang, de mijlpalen en houdt overzicht over het gehele proces. Daarnaast maak je inzichtelijk welke structurele inzet en middelen er nodig zijn bij de uitvoering van het contractmanagement en het toezicht.Knelpunten worden tijdig inzichtelijk gemaakt en besproken. De projectleider zorgt voor optimale communicatie naar de betrokken partijen.

Functie-eisen

  • Minimaal een Hbo diploma;
  • Aantoonbare werkervaring met projectleiding en/of procesmanagement in het sociaal domein;
  • Kennis van de inhoud van het sociaal domein en bij voorkeur van aanbesteding;
  • Aantoonbare kennis van en werkervaring met politieke en bestuurlijke besluitvorming.

Enthousiast? Reageren kan tot 23 oktober.

Deel de vacature

Contact

Ashwin Borkulo
Ashwin Borkulo

Overweeg je te solliciteren bij Langhenkel-Talenter? Dan maken we graag tijd om je meer over ons te vertellen. Een kennismakingsgesprek met één van onze recruiters is de eerste stap. Ook onze professionals en adviseurs in het veld delen met veel plezier hun ervaringen met je. Dat kan telefonisch, maar je bent meer dan welkom om even sfeer te proeven tijdens een koffie of lunchafspraak op één van onze kantoren.

Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.

Heb je nog vragen?

neem contact op!

Ashwin Borkulo
Ashwin Borkulo