Projectleider Energietransitie

Locatie: Friesland

Introductie

Langhenkel-Talenter is per direct op zoek naar een Projectleider Energietransitie voor een gemeente in Friesland. De opdracht is voor 24 uur per week voor de duur van ongeveer 12 maanden.

Functie

Een gemeente met karakter Gastvrijheid, zorg voor elkaar, openheid en trots. Daar staan wij voor. Het liefst doen wij de dingen samen en persoonlijk. We zijn niet van de woorden, maar van het doen. Echte vakmensen en doorzetters. Trots op onze Fryske taal en cultuur. Wij leggen als overheidsorganisatie de lat hoog als het gaat om betrouwbaarheid, integriteit en professionaliteit.

Achtergrond

Gemeenten staan voor een grote opgave in het kader van de energietransitie. Niet alleen moet het eigen vastgoed en wagenpark duurzaam gemaakt worden, ook speelt de gemeente een belangrijke rol in de plan­ning van en regie op de energietransitie op haar grondgebied. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het maken van een Transitievisie Warmte en uitvoeringsplannen per wijk of dorp
 • Het bijdragen aan de Regionale Energiestrategie Friesland
 • Het verduurzamen van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed

Bij dit alles moeten inwoners in voldoende mate -te bepalen door het gemeentebestuur- betrokken worden. Ervaringen elders wijzen uit dat daarbij zeker weerstand ontstaat tegen gekozen oplossingen of de locatie hiervan. Daarom zou het mooi zijn als de energietransitie ook positieve gevolgen voor inwoners en bedrijven heeft: duurzame energie kan ook geld opleveren. De Gemeente staat zelf voor deze opgave. Maar omdat wij ook de ambtelijke ondersteuning voor een gemeente verzorgen dient besluitvorming voor beide gemeenten separaat uitgevoerd en gerealiseerd te worden. Waar mogelijk zoeken we natuurlijk synergie in het inzetten van tools, deskundigheid en personele capaciteit.

Het project

PLANNING: Het project begint met het opstellen en laten goedkeuren van een projectplan voor 2020 en 2021 door een confrontatie van de activiteiten die de gemeente voor de energietransitie moet uitvoeren met de activiteiten die reeds plaatsgevonden hebben dan wel gepland zijn. Het projectplan is mede afhankelijk van de ambitie van beide colleges en de rol die beide gemeenten willen vervullen. Het project bestaat uit drie sporen: een gezamenlijk spoor plus per gemeente een separaat spoor.

REALISATIE: De deelprojecten uit het projectplan zullen ingericht en uitgevoerd moeten worden, waarbij de in het projectplan afgesproken resultaten worden opgeleverd. Dit moet gebeuren in samenhang met de reeds lopende activiteiten, bijvoorbeeld in het kader van de RES. Hierbij valt te denken aan deel­pro­jecten op het gebied van:

 • Beleidsontwikkeling, bijvoorbeeld t.a.v. zonnevelden en windmolens;
 • Planning, bijvoorbeeld Transitievisie Warmte en uitvoeringsplannen;
 • Realisatie, zoals verduurzaming van de eigen gemeentelijke gebouwen.

COMMUNICATIE: Binnen en rond het project zullen communicatie en afstemming expliciet ingericht moeten worden. Een aantal deelprojecten wordt in provinciaal verband (RES) dan wel regionaal verband uitgevoerd. Wethouders, raadsleden en ambtenaren moeten over voldoende informatie en achtergrond beschikken om standpunten in te kunnen nemen tijdens overleggen. Voor de ambtelijke organisatie moet duidelijk zijn wie welke taken in het kader van de energietransitie uit gaat voren en wanneer; in veel gevallen zijn bij deelprojecten meerdere teams uit de organisatie betrokken. Dit moet proactief en effectief gecoördineerd worden. En voor sommige deelprojecten is intensief overleg met externe partijen (bijvoorbeeld de netbeheerder, woningcorporaties) nodig.

Verantwoordelijkheden projectleider

Je bent verantwoordelijk voor:

 • de opzet, leiding, planning, dagelijkse gang van zaken en realiseren van de doelen van het project, zowel bij het ontwikkelen als het uitvoeren van het plan van aanpak;
 • het tijdig signaleren van risico’s en problemen die zich voordoen, het nemen van stappen om tot beheersing van de risico’s te komen;
 • het bewaken van en sturen op het projectbudget;
 • het ondersteunen van beide colleges c.q. de portefeuillehouders met betrekking tot de besluit­vorming rondom de energietransitie;
 • het informeren en coördineren van interne en externe stakeholders;
 • de maandelijkse voortgangsrapportage van het project aan de ambtelijk opdrachtgever;
 • het toewijzen en efficiënt gebruiken van de projectmiddelen.

Gedurende de eerste maanden zal de nadruk liggen op de hierboven beschreven aspecten Planning en Communicatie. Afhankelijk van de politieke besluitvorming kan verlenging plaatsvinden, waarbij de nadruk komt te liggen op het aspect Realisatie.


Functie-eisen

 • Je hebt meerdere jaren ervaring in het managen van complexe veranderingsprocessen en bent hierin succesvol geweest;
 • Je hebt een HBO+ werk en denkniveau en een Hbo-opleiding en/of ervaring die aansluit bij de inhoud van het project
 • Je hebt meerdere jaren ervaring met het organiseren en succesvol beïnvloeden van gemeentelijke politieke en ambtelijke besluitvorming
 • Je hebt ervaring met meerdere aspecten van de gemeentelijke energietransitie.

Pas jij in bovenstaand profiel? Solliciteer dan snel, we gaan graag met je in gesprek!

Inlichtingen

Werken in Friesland +

Sollicitatie

Werken in Friesland +

Deel de vacature

Contact

Mirte Bergsma
Mirte Bergsma

Recruiter Ruimte

Overweeg je te solliciteren bij Langhenkel-Talenter? Dan maken we graag tijd om je meer over ons te vertellen. Een kennismakingsgesprek met één van onze recruiters is de eerste stap. Ook onze professionals en adviseurs in het veld delen met veel plezier hun ervaringen met je. Dat kan telefonisch, maar je bent meer dan welkom om even sfeer te proeven tijdens een koffie of lunchafspraak op één van onze kantoren.

Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.

Heb je nog vragen?

neem contact op!

Mirte Bergsma
Mirte Bergsma

Recruiter Ruimte