Projectmanager MGGZ

Locatie: Noord-Holland

Introductie

Langhenkel-Talenter is per direct op zoek naar een projectleider maatschappelijk geestelijke gezondheidszorg voor 32 uur per week voor een periode van 6 maanden.

Functieomschrijving:

 • De afdeling MGGZ heeft een zware opgave:
 • Financieel in control komen en een flink tekort wegwerken;
 • Uitvoering van nieuwe wettelijke taken (wet verplichte GGZ, inrichting advies en meldpunt (o)GGZ vanaf 1 januari 2020;
 • Reorganisatie van de afdeling: herinrichting stafbureau en teams op de Geïntegreerde voorzieningen herpositionering SSGA;
 • Verbeteren van de bedrijfsvoering, o.a. door in beeld brengen en optimaliseren van de werkprocessen, het beter ontsluiten en benutten van sturingsinformatie en het optimaliseren van de afspraken met ondersteunende diensten (o.a. zorgcontractering en facturatie);
 • Nieuwe verbindingen met de buitenwereld maken: doorontwikkeling sociaal domein, nieuwe verhouding met buurtteams en GGZ in de wijk zoeken, tegelijkertijd optimalisering van de verbinding met het veiligheidsdomein;
 • Door wisselingen in het management en de krapte op de arbeidsmarkt is er extra aandacht voor personeel en organisatie nodig, met name een aantal moeilijk vervulbare vacatures (spv-en, verpleegkundigen), het MGGZ brede scholingsplan en versterking van het middenmanagement behoeven aandacht.

Werkzaamheden:

 • Ondersteuning van het afdelingshoofd MGGZ door leiding te geven aan de reorganisatie van de afdeling:
 • Uitwerken van het reorganisatieplan, bespreken met alle betrokkenen, vormgeven van het medezeggenschapstraject, voorbereiden plaatsingstraject enz.
 • Doel van de reorganisatie is het doorontwikkelen van de dienstverlening van MGGZ door o.a.:
 • Aanpassing takenpakket vangnet op de nieuwe taken en (financiële) situatie (voor de implementatie van de nieuwe taken hiervan is momenteel een ervaren projectleider werkzaam; resultaten moeten beslagkrijgen in reorganisatieplan);
 • Aanpassing takenpakket geïntegreerde voorzieningen op basis van het financiële kader (voor de transformatie van de GV-en is momenteel een projectleider werkzaam die eind 2019 een plan zal opleveren; resultaten zijn input voor reorganisatieplan);
 • Stafbureau MGGZ versterken, waarbij met name de verbetering van de bedrijfsvoering en een grotere focus op kwaliteit en innovatie aandacht behoeven.

Daarbij is ook van belang:

 • Het verbeteren van de interne communicatie, openheid en transparantie en vergroten van de externe gerichtheid en de aandacht voor politieke sensitiviteit;
 • De manager ontlasten door mee te werken aan bovenstaande opgaven en afspraken te maken welke taken de interimmanager voor zijn/haar rekening kan nemen;
 • Bijdragen aan de opgaven m.b.t. verbetering bedrijfsvoering.

Eisen:

 • Je bent een ervaren verandermanager en hebt het vermogen om een afdeling sterker te maken vanuit een basisgevoel van duidelijkheid, veiligheid, gezamenlijkheid en openheid, zodat de leidinggevenden en teamleden meer verantwoordelijkheid durven te nemen voor het groepsresultaat;
 • Je hebt ruime management ervaring, bij voorkeur in de zorg- of sociaal domein en ervaring met opereren in complex intern en extern krachtenveld;
 • Je bent in het bezit van een afgeronde relevante academische opleiding (bijvoorbeeld arbeids- en organisatie/veranderkunde gezondheidswetenschappen).

Heb je interesse, reageer dan voor 10 december en stuur je motivatiebrief en CV.


Deel de vacature

Overweeg je te solliciteren bij Langhenkel-Talenter? Dan maken we graag tijd om je meer over ons te vertellen. Een kennismakingsgesprek met één van onze recruiters is de eerste stap. Ook onze professionals en adviseurs in het veld delen met veel plezier hun ervaringen met je. Dat kan telefonisch, maar je bent meer dan welkom om even sfeer te proeven tijdens een koffie of lunchafspraak op één van onze kantoren.

Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.

Heb je nog vragen?

neem contact op!

Lisette Mes
Lisette Mes