Contact

Thirsa Hoogeveen
Thirsa Hoogeveen

Recruiter Noord

Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

Tijdens het eerste gesprek maken wij graag kennis met jou. Wij willen samen met jou kijken of er een match is en wat het vervolg is. In het eerste gesprek staat jouw persoonlijkheid voorop!

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.

Heb je nog vragen?

neem contact op!

Thirsa Hoogeveen
Thirsa Hoogeveen

Recruiter Noord

Locatie: Provincie Gelderland

Langhenkel-Talenter heeft een mooie handhavers opdracht beschikbaar in de Provincie Gelderland (32-36 uur per week).

Lees verder “Handhaver”

Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

Tijdens het eerste gesprek maken wij graag kennis met jou. Wij willen samen met jou kijken of er een match is en wat het vervolg is. In het eerste gesprek staat jouw persoonlijkheid voorop!

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.

Heb je nog vragen?

neem contact op!

Romy Rense
Romy Rense

Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

Tijdens het eerste gesprek maken wij graag kennis met jou. Wij willen samen met jou kijken of er een match is en wat het vervolg is. In het eerste gesprek staat jouw persoonlijkheid voorop!

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.

Heb je nog vragen?

neem contact op!

Romy Rense
Romy Rense

Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

Tijdens het eerste gesprek maken wij graag kennis met jou. Wij willen samen met jou kijken of er een match is en wat het vervolg is. In het eerste gesprek staat jouw persoonlijkheid voorop!

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.

Heb je nog vragen?

neem contact op!

Romy Rense
Romy Rense

Locatie: Gelderland

Langhenkel Talenter zoekt een Beleidsadviseur jeugd voor de periode 1-7-2019 t/m 1-1-2020 voor 24 uur per week.

De gemeente is volop in beweging. Onze 23.000 inwoners in zes dorpskernen vormen een betrokken gemeenschap met een grote diversiteit. Ze zijn actief in verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. En daar zijn wij trots op! Wij staan voor een grote uitdaging. Met elkaar werken we aan een nieuwe organisatie die aansluit bij de behoeften van de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Daarvoor sluiten wij aan bij initiatieven uit de samenleving, zijn we partner in het ontwikkelen van ideeën en plannen en zoeken we naar mogelijkheden om regels te verminderen en eenvoudiger te maken. De samenleving geven we met elkaar vorm, inwoners en gemeente. Er is ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en zelf initiatieven te ontplooien; we ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Een nieuwe aanpak, waarin de samenleving aan het roer staat. En ook een zoektocht die vraagt om lef, creativiteit en het bewandelen van nieuwe wegen. Wij zijn voortdurend in gesprek met de samenleving, ontwikkelen nieuwe manieren van werken die aansluiten bij de vraag van dat moment. Daarom werken we aan verantwoordelijkheden laag in de organisatie, aan teams die zelf de inhoud van hun werk sturen, aan professionals met een modern klantbewustzijn. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden: Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam.

Het team Samenleving bestaat uit 19 enthousiaste en gedreven (beleids)medewerkers. Naast jeugd, Wmo, Participatie en inkomen, zijn onderwijs, sport, gezondheid, cultuur, subsidies en veiligheid belangrijke werkvelden binnen het team. Voor het team Samenleving zoeken we een beleidsmedewerker Jeugd die goed samen kan werken met zowel collega’s als bestuurders. Als beleidsmedewerker Jeugd houd je je bezig met het ontwikkelen en implementeren van beleid gebaseerd op de Jeugdwet. De functie Als beleidsmedewerker Jeugd ontwikkel en implementeer je beleid samen met je collega’s en met de inwoners van de gemeente. Het transitieproces is afgerond, we staan nu voor de uitdaging om samen met inwoners en partners ook de transformatie verder vorm te geven. De belangrijkste onderdelen van je takenpakket zijn:

 • Integrale beleidsontwikkeling in het sociaal domein op het gebied van Jeugd;
 • Betrokken bij de regionale samenwerking op het gebied van Jeugd en inkoop;
 • Uitvoering geven aan het regionale Jeugd uitvoeringsplan, op zowel regionaal als lokaal niveau. Daarnaast houd je je bezig met de verdere transformatie van het Jeugdbeleid;
 • Doorontwikkelen van het PGB beleid;
 • Beleid vormen en uitvoering geven aan Kansrijke Start en samenwerking met de JGZ (jeugdgezondheidszorg);
 • Samenwerking opzetten en uitbouwen met huisartsen. Sturing op en samenwerking met het CJG.

Als beleidsmedewerker Jeugd ben in staat om met een helicopterview boven de eigen beleidstaken te hangen en verbinding te zoeken, je kunt abstract denken. Je kunt complexe thema’s aan en collega’s daarin adviseren, je vervult een voortrekkersrol op het vakgebied en bent in staat collega’s te inspireren en mee te nemen in de gewenste richting. Daarnaast verwachten wij een enthousiaste, positieve en creatieve houding en iemand die zijn weg vindt in tegenstrijdige belangen.

Wat neem je mee?

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als beleidsmedewerker Jeugd in de afgelopen 7 jaar binnen een gemeente;
 • Kennis en ervaring binnen de jeugdzorg op beleidsniveau;
 • Kennis en affiniteit met inwonerparticipatie;
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en bent politiek en omgeving sensitief;
 • Je hebt analytisch inzicht in complexe problematiek op het gebied van jeugd;
 • Je legt makkelijk contact, betrekt mensen en weet draagvlak te creëren met mensen binnen en buiten de organisatie;
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Je volgt nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied, sociaal domein breed en in de samenleving en weet deze waar nodig vorm te geven in beleid.

Interesse?
Stuur je Cv en motivatiebrief toe!


Lees verder “Beleidsmedewerker Jeugd”

Contact

Milou Papendorp
Milou Papendorp

Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

Tijdens het eerste gesprek maken wij graag kennis met jou. Wij willen samen met jou kijken of er een match is en wat het vervolg is. In het eerste gesprek staat jouw persoonlijkheid voorop!

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.

Heb je nog vragen?

neem contact op!

Milou Papendorp
Milou Papendorp

Locatie: Betuwe

Als specialist Jeugd heb je een belangrijke signaleringsfunctie voor kinderen en jeugdigen. Je voert gesprekken met inwoners/jeugdigen die hulpvragen hebben en je ondersteunt het gezin om een passend zorgplan op te stellen. Je werkt integraal, hetgeen betekent dat je samen met andere consulenten alle leefgebieden en problematiek van het gezin meeneemt en hierin ook ondersteuning biedt Alle hulp die ingezet wordt is extern, dit kan vanuit een welzijnsinstantie zijn, maatschappelijk werk of betaalde jeugdzorg. Denk bijvoorbeeld aan eventuele participatiemogelijkheden, financiële situatie en WMO vraagstukken.

Je bent een specialist op het gebied van jeugd, geen generalist. Wel vraag je alle levensgebieden uit zodat je een compleet beeld van de situatie krijgt.

Daarnaast ben je ook casusregisseur. Hierbij coördineer je het (informele) hulpaanbod, en ben je verantwoordelijk voor de planning, monitoring en evaluaties. Je houdt goed zicht op het jeugdhulpaanbod en geeft vanuit je praktijkervaring input aan de beleidsadviseurs over kwalitatief goede en efficiënte voorzieningen jeugdhulp. Indien nodig ga je bij cliënten thuis op bezoek om een keukentafelgesprek te voeren. Hierbij is het van groot belang dat het hele systeem wordt betrokken in de probleem analyse alsmede in de oplossing/behandeling. Gebruik maken van eigen kracht en het netwerk zijn hierbij uiteraard van groot belang. Als het niet anders kan of als direct duidelijk is dat kennis en vaardigheden van een andere professional nodig zijn om de inwoner (weer) mee te laten doen, zoek je daar de samenwerking voor op.

 • Afleggen van huisbezoeken en zorgvuldig onderzoeken van de situatie en hulpvraag;
 • Telefonisch benaderen van cliënten om de situatie en hulpvraag te onderzoeken;
 • Opstellen van objectieve en juiste indicatie en het afgeven van een beschikking;
 • Opstellen van een plan van aanpak met het gezin (ondersteuningsplan);
 • Gebiedsgericht werken in een wijkteam en onderhouden van relevante contacten in de wijk;
 • Contact onderhouden en overleg plegen met zorgaanbieders, leveranciers, woningcorporaties en andere (externe) partners.
Lees verder “Consulent Jeugd”

Contact

Judith Reedijk
Judith Reedijk

Recruiter Midden

Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

Tijdens het eerste gesprek maken wij graag kennis met jou. Wij willen samen met jou kijken of er een match is en wat het vervolg is. In het eerste gesprek staat jouw persoonlijkheid voorop!

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.

Heb je nog vragen?

neem contact op!

Judith Reedijk
Judith Reedijk

Recruiter Midden

Locatie: Midden Nederland

 • Je bent belast met het toezicht op naleving van de Leerplichtwet, met aandacht voor preventieve inzet om schooluitval te voorkomen en de bijbehorende administratieve ondersteunende taken;
 • Je hebt veel contacten met leerplichtige jongeren, ouders, scholen, gebiedsteams en andere zorg- en ketenpartners;
 • Je beweegt je met veel tact, overtuigingskracht en deskundigheid in gesprekken;
 • Je overlegt en werkt actief samen met andere partners in de verzuimketen en de regio;
 • Je bent actief onderdeel van diverse overlegstructuren, denk bijvoorbeeld aan MDO;
 • Je adviseert en beoordeelt aanvragen voor extra vakantieverlof;
Lees verder “Leerplichtambtenaar”

Contact

Judith Reedijk
Judith Reedijk

Recruiter Midden

Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

Tijdens het eerste gesprek maken wij graag kennis met jou. Wij willen samen met jou kijken of er een match is en wat het vervolg is. In het eerste gesprek staat jouw persoonlijkheid voorop!

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.

Heb je nog vragen?

neem contact op!

Judith Reedijk
Judith Reedijk

Recruiter Midden

Contact

Nora Boudabbouz

Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

Tijdens het eerste gesprek maken wij graag kennis met jou. Wij willen samen met jou kijken of er een match is en wat het vervolg is. In het eerste gesprek staat jouw persoonlijkheid voorop!

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.

Heb je nog vragen?

neem contact op!

Nora Boudabbouz