Specialist Jeugd

Locatie: Landelijk

Introductie

Langhenkel-Talenter is op zoek naar een specialist jeugd voor 32-36 uur per week.

Functie

Als specialist Jeugd heb je een belangrijke signaleringsfunctie voor kinderen en jeugdigen. Je voert gesprekken met inwoners/jeugdigen die hulpvragen hebben en je ondersteunt het gezin om een passend zorgplan op te stellen. Je werkt integraal, hetgeen betekent dat je samen met andere consulenten alle leefgebieden en problematiek van het gezin meeneemt en hierin ook ondersteuning biedt. Denk bijvoorbeeld aan eventuele participatiemogelijkheden, financiële situatie en WMO vraagstukken. Daarnaast ben je ook casusregisseur. Hierbij coördineer je het (informele) hulpaanbod, en ben je verantwoordelijk voor de planning, monitoring en evaluaties. Je houdt goed zicht op het jeugdhulpaanbod en geeft vanuit je praktijkervaring input aan de beleidsadviseurs over kwalitatief goede en efficiënte voorzieningen jeugdhulp. Indien nodig ga je bij cliënten thuis op bezoek om een keukentafelgesprek te voeren. Hierbij is het van groot belang dat het hele systeem wordt betrokken in de probleem analyse alsmede in de oplossing/behandeling. Gebruik maken van eigen kracht en het netwerk zijn hierbij uiteraard van groot belang. Als het niet anders kan of als direct duidelijk is dat kennis en vaardigheden van een andere professional nodig zijn om de inwoner (weer) mee te laten doen, zoek je daar de samenwerking voor op.

Werkzaamheden

 • Afleggen van huisbezoeken en zorgvuldig onderzoeken van de situatie en hulpvraag;
 • Telefonisch benaderen van cliënten om de situatie en hulpvraag te onderzoeken;
 • Opstellen van objectieve en juiste indicatie en het afgeven van een beschikking;
 • Opstellen van een plan van aanpak met het gezin (ondersteuningsplan);
 • Gebiedsgericht werken in een wijkteam en onderhouden van relevante contacten in de wijk;
 • Contact onderhouden en overleg plegen met zorgaanbieders, leveranciers, woningcorporaties en andere (externe) partners.

Competenties

 • Regieversterkend: je stelt eigen kracht van de hulpvrager voorop. Je versterkt de regie van de inwoners, bent sensitief voor inwoners met een hulpvraag, creëert ruimte voor de ander, hoog presentiegehalte, respectvolle empathie, weten wanneer je niet moet ‘doen’ (op de handen zitten);
 • Ondernemingszin, durf: je durft buiten de gebaande kaders te denken, de inwoner aan zet te laten en de vraag niet over te nemen. Je durft het netwerk in te zetten, ook als voorheen een professional dat deed;
 • Samenwerken: je hebt focus op samenwerken en gebruikt de hiervoor beschikbare kanalen (formeel en informeel). Je deelt kennis en ervaring met anderen, zoals van andere disciplines en vakgebieden;
 • Probleemoplossend vermogen: je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je werkt vanuit een helikopterview;
 • Oordeelsvorming: je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen;
 • Mondeling communicatie: je maakt ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk en weet aan te sluiten bij de hulpvrager.


Functie eisen

 • Je hebt een minimaal afgeronde HBO opleiding (Pedagogiek, MWD, SPH);
 • Je hebt praktische kennis van problematiek rondom jeugd en ervaring in de jeugdzorg;
 • Je hebt aantoonbare kennis van diverse indicaties binnen de jeugdzorg of jeugd ggz (bij voorkeur als medewerker toegang);
 • Je bent bekend met de Jeugdwet;
 • Je hebt kennis van en inzicht in de meldcode huiselijk geweld;
 • Je hebt kennis van de sociale kaart van de Noordoostpolder;
 • Je hebt ervaring met casusregie;
 • Het is een pré als je bekend bent met Suite4all en je SKJ geregistreerd staat.

Aanbod

Werken bij Langhenkel-Talenter biedt de mogelijkheid tot veelzijdige ontwikkeling bij diverse opdrachtgevers met de zekerheid van een dienstverband. Doorgroeimogelijkheden zijn er genoeg, zowel tijdens als tussen de opdrachten. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding-op-maat. Langhenkel-Talenter biedt elke medewerker de mogelijkheid tot het kosteloos volgen van diverse trainingen en cursussen die aangeboden worden. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend, onder andere doen we medewerkers een aantrekkelijk aanbod op het gebied van pensioenen en verzekeringen. Vanzelfsprekend bieden we een salaris dat past bij jouw opleiding en ervaring.

Deel de vacature

Contact

Thirsa Hoogeveen
Thirsa Hoogeveen

Recruiter Noord

Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

Tijdens het eerste gesprek maken wij graag kennis met jou. Wij willen samen met jou kijken of er een match is en wat het vervolg is. In het eerste gesprek staat jouw persoonlijkheid voorop!

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.

Heb je nog vragen?

neem contact op!

Thirsa Hoogeveen
Thirsa Hoogeveen

Recruiter Noord