Delen:

Verandering in 2020 #3: Project, Simpel Switchen in de Participatieketen

In 2020 start er een nieuw project, genaamd  Simpel Switchen in de Participatieketen. Om het project goed te begrijpen is het belangrijk om de basis te kennen, namelijk de Participatiewet: Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking (Bron: Rijksoverheid).

Wat houdt het project Simpel Switchen in de Participatieketen in?

Met Simpel Switchen in de Participatieketen wordt het voor mensen makkelijker om zich voort te bewegen in de participatieketen. Hierbij gaat het om overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en regulier werk. Ook wordt er rekening gehouden met het niet slagen. Wanneer een overgang niet slaagt, wordt het ook makkelijker om terug te gaan in de participatieketen. Dit geldt ook voor het financiële gedeelte.

Daarnaast legt het project de focus op informatievoorziening. Middels het Simpel Switchen project krijgen mensen goed inzicht over de financiële gevolgen wanneer ze een stap in de keten maken. Dit is nodig, omdat het voor mensen een drempel vormt om overgangen te maken in de participatieketen.

De vier doelen van Simpel Switchen in de Participatieketen.

Het project kent vier hoofddoelen.

1. Vanuit de uitkering werken – en weer terugvallen.

Mensen kunnen vanuit de uitkering makkelijker werken en weer terugvallen wanneer het niet lukt. De Wajong wordt per 1 januari 2020 aangepast, waardoor een terugval geen grote gevolgen heeft. Men kan dan gewoon weer terugvallen op de Wajong. Dit geldt tot aan de gestelde AOW-leeftijd. Dit is een nodige wetswijziging, veel mensen zien de onzekerheid van het niet kunnen terugvallen op een uitkering als een grote drempel. De stap naar werk wordt hierdoor minder snel gemaakt.

2. Beter inzicht in de (financiële)gevolgen van beginnen met werken

Er verandert veel voor mensen die vanuit de uitkering gaan werken. Veel mensen weten niet wat de exacte (financiële)gevolgen zijn. Inkomsten worden verrekend met de uitkering en toeslagen. Hier is veel onduidelijkheid over, waardoor het een drempel vormt om te werken. Daarnaast kan dit ook nog leiden tot schulden.

Dit probleem wordt opgevangen door mensen te voorzien van een beter overzicht en een betere budgettering. Zo experimenteren een aantal gemeenten al met een tussenrekening. De gemeente keert dan zowel de lonen als de uitkering uit. Wat ertoe leidt dat er later geen onverwachte kosten zijn.

3.  Meedoen op de best passende plek

De stap naar werk is niet voor iedereen gemakkelijk te maken. Denk hierbij aan mensen in de dagbesteding of voor mensen die de stap van beschut werk naar de banenafspraak maken. De grote vraag is dan ook, loont deze stap wel? En wat als je niet slaagt? Om deze vragen te beantwoorden is er een onderzoek gestart door het ministerie, Divosa en Stimulansz. Ze gaan onderzoeken wat de knelpunten zijn, maar nog belangrijker wat de oplossingen zijn.

4. Continuïteit in begeleiding en integrale ondersteuning

Wanneer mensen stappen maken in de participatieketen moet de slagingskans zo groot mogelijk zijn. Om dit te realiseren hebben mensen in de Participatiewet continuïteit in de begeleiding en integrale ondersteuning nodig. Het ministerie doet een onderzoek naar het vergroten van de slagingskans. Zo wil de minister de Participatiewet aanpassen. De minister wil ervoor zorgen dat werkzoekenden bij de gemeenten een aanvraag in kunnen dienen voor ondersteuning op maat. Hierdoor vergoot je de kans op een duurzame plaatsing van mensen met een beperking.

Tot slot

Het project gaat in 2020 van start en zoals je kunt lezen zijn er nog veel onderzoeken nodig om het project succesvol te laten verlopen. De hoofdlijnen zijn gezet en wij zijn in ieder geval erg benieuwd naar het vervolg en de uitkomst!

MEER WETEN OVER DE VERANDERINGEN IN 2020?

Het Simpel Switchen project is niet de enige wijziging binnen het sociaal domein en het ruimtelijk domein. Wil je meer lezen? Bekijk dan onze nieuwspagina. Of volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van alle veranderingen in 2020 en het laatste nieuws.

Delen:
Top