Privacy sollicitant

Privacyverklaring voor sollicitanten en werkzoekenden

WIE ZIJN WIJ?

Verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens bij een sollicitatie (in de zin van de geldende privacy wetgeving) is Langhenkel-Talenter, gevestigd te (3584 AA) Utrecht, aan het adres Herculesplein 88, hiervoor en hierna kortweg ‘Langhenkel-Talenter’ genoemd.

Langhenkel-Talenter hecht er grote waarde aan, dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van privacy en persoonsgegevens.

INSCHRIJVING IN DE DATABASE

Door te solliciteren via het aanmeldformulier en akkoord te gaan met deze verklaring, schrijf jij je in bij Langhenkel-Talenter en geef je toestemming aan Langhenkel-Talenter de gevraagde en door jou zelf verstrekte persoonsgegevens te verwerken en op te nemen in onze database.

Wij behandelen deze gegevens vertrouwelijk en uitsluitend voor het doel, waarvoor deze gegevens verstrekt zijn, namelijk om jou (direct en/of in de toekomst) te bemiddelen naar een baan of opdracht binnen Langhenkel-Talenter, via Langhenkel-Talenter bij een of meer van haar opdrachtgevers of via Langhenkel-Talenter rechtstreeks bij de opdrachtgever. Natuurlijk proberen wij je in eerste instantie te matchen aan de baan waarop je hebt gereageerd.

Wij verstrekken jouw persoonlijke gegevens niet aan derden zonder dit vooraf met jou af te stemmen, behalve als we wettelijk verplicht zijn gegevens te delen. Als wij je willen voorstellen bij een opdrachtgever met een passende vacature, dien jij daar steeds jouw toestemming voor te geven. Geef jij toestemming dan gebruiken we jouw gegevens om je te introduceren bij een (potentiële) opdrachtgever.

WELKE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN JE VAN JOU?

Persoonsgegevens die wij in het kader van een sollicitatieprocedure kunnen verwerken zijn onder meer: naam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, cv (met opleidingsgegevens en werkervaring) en jouw persoonlijke motivatie. Langhenkel-Talenter vult deze gegevens aan met informatie die wij van jou verkrijgen tijdens nadere contactmomenten. Dat zijn gegevens die van belang zijn voor de sollicitatie en/of de (toekomstige) bemiddeling, zoals salariswens, beschikbaarheid, reisbereidheid, gespreksverslagen, profielschets, referenties, gewenste functie(s) en registratie en/of certificeringsnummers van beroepskwalificaties. Vaak kijken we ook of je een LinkedIn-profiel hebt, waar wat meer over jezelf staat.

HOELANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

Door te solliciteren c.q. je in te schrijven, ga je er expliciet mee akkoord dat Langhenkel-Talenter jouw (persoons)gegevens bewaart. Langhenkel-Talenter zal jouw persoonsgegevens echter niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Vanwege de beweging van de markt en de duur van de opdrachten bewaren we jouw gegevens maximaal drie jaar na de laatste keer dat je direct of indirect voor Langhenkel-Talenter hebt gewerkt, of dat je hebt aangegeven op zoek te zijn naar een baan. Als Langhenkel-Talenter jouw gegevens langer wil bewaren, dan vragen wij opnieuw toestemming van jou. Door je in te schrijven verklaar je jezelf akkoord met de verwerking van jouw (persoons)gegevens door Langhenkel-Talenter en de met haar in een groep verbonden vennootschappen in het kader van de bemiddelingsprocedure.

WEL SOLLICITEREN, MAAR NIET IN DE DATABASE

Door inschrijving in de database vergroot je de kans op een leuke baan bij of via Langhenkel-Talenter. Wil je wel reageren op een vacature, maar niet worden opgenomen in de database? Dan kan je solliciteren op de vacature door je motivatiebrief en cv per e-mail te sturen naar office@langhenkel-talenter.nl. Je gegevens worden dan, tenzij je alsnog toestemming geeft of wij met jou tot een overeenkomst komen, één maand na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd.

BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS

Langhenkel-Talenter neemt passende beveiligingsmaatregelen, zodat jouw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

AANPASSING VAN DE PRIVACYVERKLARING

Langhenkel-Talenter is gerechtigd om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie staat steeds op onze website. Wij raden je aan om deze privacyverklaring voor sollicitanten en de algemene privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

RECHTEN & KLACHTEN

Jij hebt steeds het recht op inzage van jouw bij Langhenkel-Talenter verwerkte (persoons)gegeven, op correctie en actualisering daarvan en op verwijdering uit of afscherming in onze database. Je kunt hiervoor een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar onze functionaris gegevensbescherming via het e-mailadres: privacy@langhenkel-talenter.nl.

Je hebt tevens het recht om via bovengenoemd e-mailadres een klacht in te dienen bij Langhenkel-Talenter of de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Via bovengenoemd e-mailadres kun je uiteraard ook bij ons terecht over andere vragen over hoe wij jouw privacy waarborgen.

Wij helpen je graag aan een nieuwe baan of opdracht en wij beschermen je privacy doorlopend.

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Onderdeel worden van ons team?

Top