Ruimte

Ontwikkeling & verbinding

Ruimte

De wereld om ons heen vraagt om steeds betere oplossingen voor steeds complexer wordende vraagstukken. Binnen het ruimtelijk domein worden steeds hogere eisen gesteld aan de verschillende opgaven. Technische oplossingen alleen zijn namelijk niet meer voldoende. Het is belangrijk om vanuit verschillende invalshoeken te kijken. Een project moet niet uitsluitend betaalbaar, juridisch en technisch haalbaar zijn, maar ook maatschappelijke gedragen worden. Het is de uitdaging om kennis, expertise en opvattingen van verschillende stakeholders te inventariseren en toe te passen in de projecten. Ook spelen de thema’s: duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid een steeds grotere rol. Programma’s die hoog op de agenda staan, zoals: de woningbouwopgave, de energietransitie en de invoering van de Omgevingswet, worden succesvol wanneer er vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken.

Langhenkel-Talenter biedt flexibele en duurzame oplossingen voor gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, woningcorporaties en ketenpartners. Wij delen kennis, leveren capaciteit en bieden projectmatige oplossingen. Vanuit een integraal perspectief kijken wij verder dan de gebaande paden. Zo realiseren wij samen met u uw doelstellingen op de korte en lange termijn.

Wij beschikken over de juiste én voldoende expertise op alle functies en ervaringsniveau binnen de meeste gebieden van het werkveld Ruimte. Dit omvat onder meer de expertise gebieden:

 • Omgevingswet
 • Gebiedsontwikkeling
 • Milieu en Natuurbescherming
 • Energietransitie (duurzaamheid)
 • Grondzaken
 • Bestemmingsplantoetsing
 • Bouwplantoetsing
 • Vergunningverlening (Bouw, Wabo, Agrarisch, Milieu en Water)
 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Monumenten en Erfpacht
 • Snippergroen
 • Toezicht en Handhaving
 • Bezwaar en Beroep
 • Algemene Plaatselijke Verordeningen
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Drank, Horeca en Evenementen

Wil je weten hoe het is om binnen het domein Ruimte bij Langhenkel-Talenter te werken? Bekijk dan de onderstaande video.

Onderdeel van ons team worden?

Top