Sociaal domein

Constant in beweging

Sociaal domein

Langhenkel-Talenter mag zich met trots het grootste full service bureau binnen het Sociaal Domein noemen. In het Sociaal Domein liggen onze roots, wij zijn dan ook van oudsher nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen dit dynamische werkveld. Met onze ruim 800 medewerkers beschikken wij over een schat aan ervaring, kennis, beproefde methodieken en best-practices. Wij zijn ons bewust van de constante beweging en anticiperen hier op door toekomstbestendige oplossingen aan te bieden.

Langhenkel-Talenter biedt flexibele en duurzame oplossingen voor lokale overheden, maatschappelijke instellingen, zorgorganisaties, verzekeraars, woningcorporaties en ketenpartners. Wij bieden kennis, capaciteit, interim-management, advies en projectmatige oplossingen. Wij benaderen vraagstukken in het Sociaal Domein vanuit een integraal perspectief en betrekken ook onze kennis vanuit de andere werkvelden. Zo realiseren wij samen met u uw doelstellingen op de korte en lange termijn.

Wij beschikken over de juiste én voldoende expertise op alle functies en ervaringsniveau in de volle breedte van het Sociaal Domein. Dit omvat onder meer de expertise gebieden:

 • Participatie en Werk
 • Inkomen
 • Jeugd en Gezin
 • Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • Sociale Wijkteams
 • Beschermd Wonen
 • Langdurige Zorg (Wlz)
 • Schuldhulpverlening
 • Armoede en Minima
 • Inburgering
 • Uitkeringsadministratie
 • Fraudepreventie en Handhaving
 • Terugvordering
 • Bezwaar en Beroep
 • Kwaliteit en Interne Controle
 • Onderwijs
 • Arbeidsmarkt
 • Social Return
 • Leerplicht
 • Cultuur
 • Wonen
 • Burgerzaken
 • Sport

Wil je weten hoe het is om bij Langhenkel-Talenter als toekomstmaker binnen het Sociaal Domein te werken? Bekijk onze toekomstmaker pagina en de onderstaande video’s.

Jeugdconsulent, Karlijn Bakker

Integraal klantmanager, Fazal Khurum

Onderdeel van ons team worden?

Top