Sociaal domein

Constant in beweging

Sociaal domein

Het Sociaal Domein is continu in beweging. Sinds de transities en decentralisaties in 2015 hebben gemeenten veel meer taken en verantwoordelijkheden gekregen voor het organiseren van de zorg en ondersteuning voor inwoners. Deze transformatie vraagt inhoudelijk en organisatorisch veel van gemeenten. Zo behoren zij integraal te werken, zelfregie te vergroten, de inwoner centraal te stellen en preventie en vroegsignalering te versterken, terwijl zij tegelijkertijd de budgetten bewaken. Om deze opgaves te verwezenlijken werken gemeenten samen met verschillende maatschappelijke organisaties, professionals en vrijwilligers, die allen klaarstaan voor het welbevinden van haar inwoners. Wij zijn ons bewust van de ingewikkelde uitdagingen en samenwerkingen waar gemeenten voor staan. Daarom delen wij graag onze ervaring, kennis, beproefde methodieken en best-practices, die de afgelopen 30 jaar door ons zijn opgedaan.

ONZE KRACHT

Langhenkel-Talenter is van oudsher nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Dit maakt ons een gewaardeerde partner voor gemeenten en maatschappelijke organisaties. Wij bieden kennis, capaciteit, interim-management, advies en projectmatige oplossingen. Wij benaderen vraagstukken in het Sociaal Domein vanuit een integraal perspectief en betrekken waar nodig ook onze expertise vanuit de andere werkvelden. Daarin zijn wij altijd op zoek naar een actieve verbinding, met zowel inwoners als maatschappelijke organisaties. Ook werken wij op het gebied van schuldhulpverlening intensief samen met ons zusterbedrijf PLANgroep. Zo realiseren wij elke doelstelling op de korte en lange termijn.

Wij beschikken over de juiste kennis, kunde en ervaring op alle functies en ervaringsniveaus in de volle breedte van het Sociaal Domein. Dit omvat onder meer de volgende expertise gebieden:

 • Participatie en Werk
 • Arbeidsmarkt
 • Inkomen
 • Armoede en Minima
 • Inburgering
 • Preventie en vroegsignalering
 • Jeugd en Gezin
 • Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • Sociale Wijkteams
 • Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • Langdurige Zorg (Wlz)
 • Schuldhulpverlening
 • Uitkeringsadministratie
 • Fraudepreventie, handhaving
 • Terugvordering
 • Bezwaar en Beroep
 • Kwaliteit en Interne Controle
 • (Passend) Onderwijs
 • Leerplicht
 • Social Return
 • Kunst en Cultuur
 • Burgerzaken
 • Sport
 • Gezondheid

BEN JE OPDRACHTGEVER EN WIL JE MEER INFORMATIE?

Heb je behoefte aan extra capaciteit en/of kennis? Of ben je benieuwd wat Langhenkel-Talenter nog meer kan betekenen voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over onze organisatie, dienstverlening en opleidingsmogelijkheden!

BEN JE PROFESSIONAL EN WIL JE MEER INFORMATIE?

Benieuwd wat Langhenkel-Talenter kan betekenen voor jouw carrière- en ontwikkelingsmogelijkheden? Of wil je ons beter leren kennen? Bekijk dan onze vacatures en opleidingsaanbod of neem gerust contact op met ons op. Wij vertellen je graag meer!

Wil je weten hoe het is om bij Langhenkel-Talenter als toekomstmaker binnen het Sociaal Domein te werken? Bekijk onze toekomstmaker pagina en de onderstaande video’s.

Jeugdconsulent, Karlijn Bakker

Integraal klantmanager, Fazal Khurum

Onderdeel van ons team worden?

Top