Gebruikte Algemene Heffingskorting

Omrekenen inkomsten naar maandbedrag i.h.k.v. de Participatiewet

Mogelijk te koppelen met Suite4wiz

Overige situaties

Vermogensberekening de spreadsheet vermogensberekening

Bruteren bijstand

Jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd

Pensioengerechtigden en ouder

Berekening voorlopige teruggaven door de Belastingdienst

Berekening woonkostentoeslag eigen woning en huurwoning per 1 januari 2021

Deze spreadsheet ziet op een berekening in het kader van bijzondere bijstand. Dit is natuurlijk geheel afhankelijk van het gemeentelijk beleid. Deze spreadsheet is enkel bruikbaar bij beleid met een “normatieve opzet”, oftewel: al het inkomen boven de norm is draagkracht. Dus de bijstandsnorm vaststellen, daarbij de met dit spreadsheet berekende woonkostentoeslag optellen en dan de inkomsten erop in mindering brengen. Met stelt derhalve de “huurtoeslag” vast bij het sociaal minimum. Dat bedrag plus de bijstandsnorm is wat iemand zou krijgen in een bijstandssituatie.

Doorrekening belastingaanslagen in het kader van de Participatiewet

Met dit berekeningsprogramma rekent u snel uit of bijstandsgerechtigden nog recht hebben op een nabetaling als gevolg van verrekende heffingskortingen in voorliggende bijstandsperioden of dat er moet worden teruggevorderd.

Berekening kindgebonden budget

Rente

Rekenblad IOAW