Langhenkel-Talenter is al bijna 30 jaar actief op de terreinen werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning, zorg, wonen, omgevingsrecht en onderwijs. Binnen deze werkterreinen houden wij ons onder andere bezig met detachering, het verzorgen van opleidingen, cursussen en trainingen en het geven van advies.

Op deze pagina kan je verschillende gratis praktijktools bestellen. Als je hieronder aanvinkt welke tools je wil ontvangen, hoeveel exemplaren je wenst en het bestelformulier invult, dan sturen wij jou de praktijktools kosteloos toe.

-

 • Checklist heffingskortingen 2021

 • Een handige gratis tool om de relatie van heffingskortingen met bijstandsverlening vast te stellen.
 • Prijs: 0,00 €
 • NORMENKAART PARTICIPATIEWET JANUARI 2021

 • De actuele normen in één oogopslag.
 • Prijs: 0,00 €
 • Schema procedure Wmo en begrippen Wmo en Jeugdwet

 • Deze gratis tool van Langhenkel Sociaal Domein stelt zorgprofessionals in staat mensen met een participatiebelemmering snel gerichte basisinformatie te geven over de regelingen die voor hen openstaan. Het gaat om de regelingen die er zijn naast de algemene inkomensondersteuning op grond van de Participatiewet, Bbz 2004, AOW, Ziektewet, IOA, IOAW/Z, WAO, WIA, Wajong of WAZ.
 • Prijs: 0,00 €
 • Praktijkkaart Vermogensvaststelling Participatiewet 2021

 • Hoe stel ik het vermogen van een bijstandsgerechtigde vast. Deze gratis tool rekent het u voor.
 • Prijs: 0,00 €
 • Financiële regelingenwijzer voor de zorgprofessional 2021

 • Deze gratis tool van Langhenkel Sociaal Domein stelt zorgprofessionals in staat mensen met een participatiebelemmering snel gerichte basisinformatie te geven over de regelingen die voor hen openstaan. Het gaat om de regelingen die er zijn naast de algemene inkomensondersteuning op grond van de Participatiewet, Bbz 2004, AOW, Ziektewet, IOA, IOAW/Z, WAO, WIA, Wajong of WAZ.
 • Prijs: 0,00 €
 • De scan inkomensaanvulling voor minima ten behoeve van participatieprofessionals 2020

 • Mensen met een laag inkomen hebben meer kans op schulden, met alle mogelijke gevolgen van dien. Preventie is een effectief middel om deze problemen te voorkomen. Vaak maakt men geen gebruik van allerhande voorzieningen die openstaan. Deze tool van Langhenkel Sociaal Domein biedt participatieprofessionals in bijvoorbeeld gemeenten, sociale (wijk)teams en bij zorgaanbieders en zorgkantoren een handig overzicht van de beschikbare voorzieningen, waardoor mensen met een laag inkomen snel op het juiste spoor kunnen worden gezet.
 • Prijs: 0,00 €
 • De scan inkomensaanvulling voor minima ten behoeve van bewindvoerders 2020

 • Deze tool geeft bewindvoerders een overzicht van allerhande voorzieningen die openstaan om inkomen voor hun cliënten te genereren.
 • Prijs: 0,00 €
 • Sanctiewijzer - Bestuurlijke boete onder de Participatiewet

 • Een handig stroomschema over de boete uit de Participatiewet.
 • Prijs: 0,00 €
 • De taaleis in de Participatiewet

 • De tool voor iedereen die met de uitvoering van artikel 18b van de Participatiewet te maken heeft.
 • Prijs: 0,00 €
 • Controlelijst belastingaanslagen Participatiewet

 • Wat is de oorzaak van een belastingaanslag bij een bijstandsgerechtigde? Met deze gratis tool weet u het zo.
 • Prijs: 0,00 €
 • Maatregelwijzer Participatiewet

 • Een handig overzicht van de geüniformeerde maatregelen van artikel 18 van de Participatiewet.
 • Prijs: 0,00 €
 • Communicatiewijzer vraagverdieping en zelfredzaamheid

 • Enerzijds een communicatie-tool voor iedereen die in werk- en privé-contacten te maken krijgt met belemmerende overtuigingen, passiviteit, het afschuiven van de verantwoordelijkheid, en het ongeloof in werkbare veranderingen. En anderzijds een handige tool voor professionals binnen het sociale domein, die verantwoordelijk zijn voor de brede uitvraag en de beslissing over de inzet van collectieve en/of individuele voorzieningen.
 • Prijs: 0,00 €
 • Agressiewijzer

 • Deze tool geeft een schematisch overzicht van verschillende soorten agressief gedrag, de reacties die dat (fysiek) oproept en tips om hiermee om te gaan.
 • Prijs: 0,00 €
 • Checklist kostendelersnorm Participatiewet (PW) voor gemeenten

 • Deze checklist geeft uitsluitsel of de kostendelersnorm uit de Participatiewet al dan niet van toepassing is in een bepaalde situatie.
 • Prijs: 0,00 €
 • Privacywijzer

 • Deze wijzer geeft inzicht in de voorwaarden voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en de rechten die daarbij gelden.
 • Prijs: 0,00 €
 • Omgevingswijzer

 • Op deze wijzer staan de wetten die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden ingetrokken of gewijzigd met de belangrijkste bijbehorende instrumenten en regelingen. Ook het nieuwe instrument of de nieuwe vindplaats onder de Omgevingswet is opgenomen.
 • Prijs: 0,00 €
 • Bestelgegevens