Delen:

Zorgverzekeraars Nederland biedt ondersteuning aan zorgondernemers

Met een brief heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan zorgondernemers laten weten dat zij, onder voorwaarden, in aanmerking kunnen komen voor een continuïteitsbijdrage. Met deze tegemoetkoming kunnen zorgondernemers als fysiotherapeuten, tandartsen en wijkverpleegkundigen hun teruggelopen omzet door de coronacrisis compenseren.

De exacte voorwaarden van deze regeling worden nog uitgewerkt. Vooralsnog geldt de regeling in principe voor elke zorgaanbieder die zorg levert op grond van de basis- of aanvullende verzekering. Niet voor zorgaanbieders die zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg leveren. ZN geeft aan dat deze bijdrage alleen kan worden aangesproken als er geen gebruik van Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis wordt gemaakt. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de ondernemer die ondanks deze bijdrage toch nog meer omzetdaling ervaart, zij zouden nog de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aan kunnen vragen.

Naast de NOW bestaat ook de Tijdelijke overbrugging voor zelfstandig ondernemers (TOZO). Deze regeling geldt voor ondernemers die te weinig inkomen hebben door de coronacrisis. De gemeente kent deze ondernemer op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) een bijstandsuitkering toe en/of bedrijfskapitaal. Nu zorgaanbieders een beroep kunnen doen op de continuïteitsbijdrage bij de zorgverzekeraar mag dit als voorliggende voorziening worden gezien. Gemeenten kunnen deze doelgroep doorverwijzen.

Wilt u meer weten over de Tozo- regeling of het Bbz klikt u dan hier. 

Delen:
Top